GEOfood

Lokale samarbeidspartnere

Produsenter 

Den Brune Bie

Nordisk brunbie regnes som en økotype eller underart av den gamle eurpeiske bien. Nordisk brunbie er den eneste opprinnelige bierasen i Nord-Europa, og regnes i dag som en bevaringsverdig nordisk bierase. I de norske reinavlsområdene i Flekkefjord, Lund, Sokndal og Sirdal er det forbudt å holde andre bieraser enn brunbia. Her er det naturlige grenser med fjell og hav som isolerer bestanden og hindrer paring fra andre bieraser.

Sverre Sirevåg er født i 1927. Han begynte å stelle med bier i 14-årsalderen. Han hadde da to egne bikuber, i tillegg stelte han med bikuber for andre. I 2010 overtok datteren, Gretha, driften sammen med sin ektemann, Geir-Arne, med god hjelp av mentor Sverre.

Bikubene er plassert rundt omkring i Sokndal kommune. Hovedgården er på Bjørkhaug ca. 50 meter fra Gretha og Geir Arne sitt hus. De andre kubene er plassert i områder hvor det er godt med klokkelyng og røsslyng.

Du kan få kjøpt honning på Magma sitt kontor eller ved direkte kontakt med Geir Arne Berg.

FISKBY•K

FISKBY•K er et lokalt pop-up konsept med base og utgangspunkt i det idylliske kyststedet Mong i Eigersund kommune. Her har det blitt drevet med fiske og fangst i generasjoner, og FISKBY•K er opptatt av å ta i bruk det havet har å tilby samt å gi det en ny og moderne vri. De driver med servering og utsalg i kystbyen Egersund under mottoet: Kortreist fiskelykke!

Håndsanket tare fra Mong er deres signatur-ingrediens, og denne dukker opp i utallige varianter; i rundstykker, fiskegratenger, majones og andre spennende produkter.

Følg FISKBY•K på Instagram og Facebook for nye produkter og pop-up events!

Fossmoen Frukt & Cider

Klimaet i Dalane er godt egnet for fruktdyrking. Den idylliske frukthagen vår er plassert mot sørvest, noe som gir frukten maksimalt med sol og lys. Hagen ligger beskyttet av fjell mot nord-øst og dermed i le for kald vind som kan være skadelig for trær og frukt.

Gunstig klima gir trærne gode vekstvilkår til å bære fram fin frukt. Frukt er hovedingrediens i produksjon av Cider, og god kvalitet på frukt er avgjørende for god kvalitet på cider. Produksjon av frukt foregår nærmest økologisk, der en legger vekt på bruk av organisk gjødsel og minst mulig sprøytemidler for å skåne natur og insektsflora.

Haugland Gård & Hage

Ved den bevaringverdige kystlyngheia “Sletthei”, i Lund kommune helt sør i Rogaland, ligger Haugland Gård & Hage. Gården ligger fint plassert med dyrka mark og innmarksbeite tett inntil gårdsbygningene. Lyngheia “Sletthei” ligger rett nært og tilgjengelig for dyrene. Gården huser den bevaringsverdige storferasen “Vestlandsk Raudkolle”, eller “Lyngdalskua”, som vi kaller den.  Gården har tilgang på overkant av 3000Da beite, og av disse er ca 2800Da idyllisk kystlynghei, der dyrene kan boltre seg i historisk natur og trygge omgivelser.

Haugland Gård & Hage setter dyrevelferd som prioritet nr. 1, og produksjonen er grasbasert med lang beitesessong. Dyrene på gården har tilgang på lufting året rundt, noe som vi tror de verdsetter høyt. I sommerhalvåret har gården satset på besøk for skuelystne personer som er nyskjerrige på den svært kritisk truede Lyngdalskua, gjerne i sammenheng med besøk i den idylliske besøkshagen, som også drives her. Hagen er i Cottage stil, og består av flere rom med et mangfold av roser, stauder, portaler, sittegrupper – og med en grønnsakshage med et stort utvalg grønnsaker. Her er det plass til mennesker, dyr og de summende venner.. Velkommen!

Løyning Gård 10/3 Sæstad

På idylliske Eigerøy utenfor Egersund har Tone og Magne Sæstad tatt i bruk ca. 6000 mål kystlynghei som beite for sine villsauer og kyr. Fokuset på dyr som kan håndtere og nyttiggjøre seg av dette unike og bevaringsverdige landskapet har vært i sentrum for deres satsing, og målet er å få frem kjøttprodukter av høy kvalitet basert på gamle og bevaringsverdige storferaser.

Vestlandsk raudkolle stammer fra Sør-Vestlandet og håndterer dette landskapet godt. I tillegg har Tone og Magne hentet noen storfe av rasen Sidet Trønderfe. Disse gamle, norske rasene kan gå ute fra begynnelsen av mai til midten av oktober, omtrent som sauer, og på Eigerøy beiter nå en flokk norske urfe sammen med villsauer på den unike kystlyngheien.

Kystlyngheiene på Eigerøy ligger i det karrige anortosittlandskapet som ble dannet langt under jordas overflate for 930 millioner år siden. Dyrene som beiter sør for Løyning nyttiggjør seg vekster som klamrer seg fast i den såkalte Håland-anortositten. Den ble dannet for 1 milliard år siden og er den eldste anortositten i Magma UNESCO Global Geopark.

Kontakt Tone og Magne direkte for å bestille en bit av norsk kulturhistorie; urkjøtt fra Løyning Gård.

NORSK ØRRET AS

Sirdalsørreten er produsert i kaldt og rent fjellvann fra Sirdalsvatnet, som også ligger i Flekkefjord og renner ut i Lundevatnet. Ørreten er av arten Norsk Brunørret. Denne fisken har svømt i våre fjellvann siden siste istid. Det kalde fjellvannet gjør at fisken vokser sakte, og dette gir en fast konsistens og unik kvalitet på kjøttet. Norsk Brunørret fra Sirdalsvatnet er kortreist mat som er produsert i Norge.

I det regulerte vassdraget er det allerede produsert fornybar energi før vannet igjen blir brukt til produksjon av ørret. Sirdalsvatnet holder en snittemperatur på 6 grader da kraftverkene har inntakene sine fra bunnen av de iskalde fjellvannene i Sirdalsheiene.

Ollestad Kjøtt

Ollestad Kjøtt er en nyetablert lokal bedrift som holder til på Ollestad ved Ualand i Lund kommune. Bedriften består av brødrene Brynjar og Kristian Ollestad, som i tillegg til Ollestad Kjøtt driver hver sin gård.

Ollestad Kjøtt har en genuin interesse for lokalmat og lokale mattradisjoner. De ønsker å kunne tilby kjøtt av god kvalitet og legger til rette for at kunden skal kunne spore kjøttet tilbake til både bonde og beite. I tillegg har brødrene som hovedmål å ivareta håndverket som “bygdeslakteren” i sin tid kunne tilby. Både gjennom egen foredling og behandling av kjøtt, men også i form av produktene de produserer. De henter frem “bestemors kokebok” og ønsker å holde i hevd mattradisjoner som er i ferd med å forsvinne.

I tillegg til produksjon av egne kjøttprodukter tilbyr Ollestad Kjøtt skjæring og oppdeling og videreforedling av kjøtt. Produktene deres er produseres bærekraftig og med sterkt fokus på dyrevelferd. De leverer produkter med garanti for sporbarhet, høy kvalitet med minst mulig bruk av tilsetningsstoffer og alle produktene produseres på en så miljøvennlig og trygg måte som mulig.

Rygekongens Gardsmat AS

Rygekongens Gardsmat består av de lokale matprodusentene Løyning Gård, Haugland Gård & Hage og Fjordefegarden. Fokuset er på å servere kvalitetskjøtt fra tradisjonelle, bevaringsverdige, norske husdyrraser.

Våre husdyr, både storfe og sau, er raser med svært lange historiske røtter på sør- og vestlandet. Vi gir et nikk til denne historien gjennom navnet til de gamle herskerne i “Rygerriket”, som blant annet omfattet områdene der våre gårsbruk i dag er plassert. Gårdsbruk der det har vært drift siden vikingenes dager!

Våre husdyr er fantastiske beitedyr, naturlig tilpasset det unike og karrige anortosittlandskapet i Magma Geopark, men det er få igjen av dem. Våre storfe er definert som utrydningstruet av FN, fortrengt av økt volumpress i Norges og resten av verdens matproduksjon.

Gjennom vårt “ur-kjøtt”, skapt fra et sterkt fokus på dyrevelferd, kvalitet og fokus på lokale ressurser, ønsker vi å bringe en unik smak og opplevelse av historien til et bord nær deg. Samtidig som vi får anledning til å bevare denne unike norske kulturarven.

Skadberg Gård

Skadberg Gård ligger idyllisk plassert på Skadberg på Nordra Eigerøy i Eigersund kommune. Her dyrker Magnus Østebrød epler etter nye dyrkningsmetoder i løsmasser som ble liggende igjen etter siste istid. Han har fokus på sorter som pollinerer hverandre, og du finner sortene Aroma, Discovery og Katja på gården hans.

Rundt feltet med epler er det dyrket blomstereng med engblomster, blant annet honningurt. Blomsterengen tiltrekker seg pollinerende insekter, og epletrærne og engblomstene kan dermed dra nytte av hverandre. Dersom du ønsker å “eie” en kvadratmeter med blomstereng på Skadberg Gård kan du kontakte Magnus!

Epletrærne på Skadberg Gård blomstrer i mai, og blir høstet i september og oktober. Resultatet er 100% ferskpresset eplejuice!

Svanes Bigård

Svanes Bigård er et familie- og hobbyprosjekt som drives av Anne-Lise og Tore Svanes sammen med sønn Sondre Svanes. Vi driver med brune bier som er en bevaringsverdig bierase. En hardfør bie som ikke er redd for en regnskur eller litt kjølige dager. Perfekt når man kan oppleve 4 årstider på en dag.

Birøkting er ypperlig som rekreasjon, og man blir aldri utlært. Selv om biene regnes som husdyr kan de ikke temmes, men med riktig stell og respekt får vi rolige bier.

Bikubene er lokalisert på Øygrei og Nodland i heia. I sommerhalvåret har vi to av dem i hagen ved Lygre småbåthavn, til glede for hageeiere med frukttrær og bærbusker.

Vi høster honningen i to etapper for å kunne tilby flytende sommerhonning på sensommeren og en fastere honning med sterkt lyngpreg utpå høsten.

Honningen kan kjøpes hos Sunkost Egersund eller ved direkte kontakt på tlf 99108064.

Søya Gård

Søya Gård finner du like over kommunegrensen fra Bjerkreim, i Gjesdal kommune. I randsonen til Magma Geopark finner vi mye av den samme naturen og geologien som nord i nabokommunen Bjerkreim; 1,5 milliarder år gammel gneis dominerer dette landskapet og gjør det fruktbart og godt egnet for den urnorske jernaldersauen.

Kjøttet til jernaldersauen er saftig og godt, og har en tydelig smak av høyfjellet på Søyland. Den er flink til å nyttiggjøre seg av vilt grass og urter. Sauen har de beste levevilkår fra fødsel til voksen sau. Den beveger seg fritt i fri og ren natur, får trofast tilsyn av eieren og har det sosialt og godt sammen med resten av saueflokken. Denne gamle norske rasen er en dyktig landskapspleier, og er derfor svært nyttig for å opprettholde et åpent kulturlandskap.

På Søya Gårdsutsalg finner du et mangfold av tradisjonelle og smakfulle produkter fra jernaldersauen; lettsalta lammelår, pinnekjøtt, fenalår og fårepølse. Søya tilbyr også egenprodusert honning, samt tradisjonell tradisjonskunst og enkel bevertning.

Tre Tyttebær

Tre Tyttebær lager produkter som har mersmak fra et mytisk landskap. Poenget er at produktene skal være besjelet. Det gjøres ved at det alltid er knyttet en spennende historie til det hele. Oddsfjellet går igjen. På toppen ligger den berømte vikingen Orvar Odd gravlagt. Alle produktene til Tre Tyttebær blir laget ved foten av Oddsfjellet. Noen vil kanskje si at det er å tøye sannheten en smule siden Oddsfjellet ligger et lite stykke unna, men vi står inne for påstanden siden det lille, gule huset vårt ligger på den eldgamle eiendommen som mytiske Oddsfjellet er en del av. Det lille, gule huset ligger på Immerstein, eller Ymesstein som vikingene kalte stedet. En gang i oldtiden var det trolig reist en stein til ære for Yme i det i det mytiske landskapet.

Hva betyr Tre Tyttebær? Orvar Odd hadde tre ønsker på dødsleiet. Han skulle gravlegges et sted der han kunne høre havet, kirkeklokkene fra Haua og hanen på Berglyd. Det kan han fra Oddsfjellet, så Tre tyttebær er navnet på Orvars siste tre ønsker.

Tre tyttebær produserer; taresalt, chilisalt, tyttebærsalt, løvetann marmelade, syltet tare, granskuddgele og mye annet spennende.

Produktene kan kjøpes på Magma sitt kontor eller ved direkte kontakt med produsenten Sidsel Margrethe Salvesen på mailadresse: smsa@live.no

Serveringssteder

Grand Hotell Egersund

Grand Hotell Egersund ligger midt i Egersund sentrum. På hotellet er det en rolig atmosfære og et serviceinnstilt personale. Du bor like ved havnen, og finner shopping og severdigheter i umiddelbar nærhet.

Grand Hotell Egersund er et sjarmerende hotell med atmosfære fra 1870 tallet og beliggenhet midt i hjertet av Egersund by. På Grand Hotell Egersund har vi 101 trivelige rom, restaurant, vinkjeller og et førsteklasses kjøkken. Vi har egen revyscene, loungebar, flotte selskapslokaler og moderne konferanselokaler med totalkapasitet på 160 personer.

Mars 2019 åpnet det en helt ny restaurant på hotellet; EIGRA kjøkken & bar. Konseptet fun & share ble innført. Her kan du kose deg med fun dining, sharing-style.

På menyene i restauranten finner du måltider med etiketten GEOfood. Disse måltidene består i hovedsak av lokalt produserte ingredienser fra Magma Geopark. Grand Hotell Egersund har som mål å være en pådriver i lokal utvikling og jobber for å øke bruk av og tilgang på lokale råvarer. Hotellet er også en partner i De Historiske hotel & spisesteder.

Grand Hotell Flekkefjord

Flekkefjords eldste hotell ligger midt i sentrum, med kort vei til det meste av byens rikholdige tilbud. Overnatting hos oss egner seg like godt til forretning som fritidsreisende. Hotellet fra 1897 er oppført i klassisk sveitserstil, med de velkjente åttekantede tårnene er hotellet ett av de mest fotograferte motiver i Flekkefjord. Vi kan tilby 29 rom som er alle ulike på sin måte, flott restaurant med god mat, bar, fotballpub og diskotek. 

Matfilosofien vår er enkel, det skal være god, ærlig og enkel mat laget fra bunnen av med masse omsorg. På restauranten vår, Grand Gastro, bruker vi for det meste de beste lokale og norske råvarer, basert på sesonger og tilgjengelighet. Vi skifter menyer etter sesongene, hvor vi da får brukt det beste av de forskjellige råvarene som er på markedet. Dette gjør vi for å gi deg som gjest hos oss den beste opplevelsen uansett sesong. Velkommen!

Kaffidyret AS

Vi er en liten kaffebar sentralt plassert i Sokndal sentrum, som åpnet 1. juli 2020. Vi ønsker å være en møteplass for lokale og tilreisende gjester.

Den ene veggen vår er dekorert med bilder fra turmål rundt i bygda vår. På sikt ønsker vi å utvide dette med bilder fra hele Magma Geopark området.

Kaffen lager vi med bønner fra Austrått Kaffebrenneri. Ønsker kunden å kjøpe kaffebønner med hjem, kan vi kverne den mens de venter. Menyen vår består av enkle retter og småkaker, og vi benytter oss av lokale råvarer der det er mulig.

Hos oss kan du få kjøpt honning fra Den brune Bie. Sjokoladen vi selger kommer fra Sjokoladehjørnet som holder til på Røysland Gaard. Fra dem får vi også spekepølser, minichrisopølser og burgere fra NyyytI tillegg har vi lokalproduserte badesalt og såper av geitemelk fra Brambo Organics.

Vår målsetning er å være den plassen alle ønsker å komme tilbake til.

Maritim Fjordhotel

Maritim Fjordhotel utgjør en sentral del av bybildet i Flekkefjord, og er et ideelt valg både i ferie- og forretnings sammenheng. Maritim tilbyr 46 nyoppussede hotellrom, moderne konferanserom, et bra kjøkken, flotte selskapslokaler samt en lounge og bistro med kanskje Flekkefjords beste beliggenhet.

Elva Bistro – Matglede på bryggekanten

Hotellets restaurant ligger idyllisk til ved elvebredden. Her disker kjøkkenet opp med flotte retter basert på sesongens lokale råvarer. Elva Bistro har også egen brygge – et herlig sted å nyte et godt måltid.

Elva Bistro serverer god og tradisjonell mat med et røft snitt. På menyen finner du bla. skinke fra Bekkereinan, lomper fra Listbets Hellekaker og fersk fisk fra Hidra Fiskemottak. Elva Bistro har både lunsj og ala carte servering samt catering.