Magma Geopark

GEOsites

GEOsites er steder som er av kulturell (rosa) og/eller geologisk (blå) interesse, men som ikke er klassifisert som en lokasjon i Geoparken.

Det innebærer også områder for spesielle fritidsinteresser og utsiktspunkter (grønn).

Geosites are sites of special cultural (pink) and/or geological (blue) interest that are not classified as a geolocation in the Geopark. It also includes areas for special recreational activities and viewpoints (green).