oppdag & opplev

Svømming & bading

Opplev svømming og bading i Magma Geopark

Kystlinjen Eigersund, Sogndal og Flekkefjord inviterer til vannaktiviteter i havet. På grunn av vårt milde klima er det sjelden is på havet, så bading er et alternativ gjennom hele året. I Magma Geopark har vi den unike Skadbergsanden. Dette er den eneste kjente anortosittstranden i verden. Du finner den på Eigerøy, og kjører forbi den på vei til Eigerøy Fyr. Det er også flotte strender på Hellvik, og nær Brufjell i Flekkefjord kan du finne Sandvika som er en imponerende rullesteinstrand. 

Det er mer enn 6000 innsjøer i Magma Geopark. Takket være Allemannsretten har vi alle lov til å nyte den frie naturen i Norge, inkludert disse innsjøene. Vær oppmerksom på at noen innsjøer er begrenset på grunn av sin funksjon som drikkevann, og om vinteren må man alltid vise varsomhet nær innsjøene på grunn av tynn is og farlige strømmer.

I Egersund har vi Vannbassengene. Du kan følge skilt fra Egersund sentrum. Dette er et populært område for rekreasjon og mosjon. Der finner man også to innsjøer som er tilrettelagt for svømming og bading. I 1. Vannbasseng er det tilrettelagt for bading med rullestol.

Retningslinjer for bading i Magma Geopark

Her kan du bade:

I utmark

· du kan bade i sjøen, i ferskvann og elver fra båt eller fra strand, svaberg, holmer, skogkledd kyst, klipper og så videre.

· du kan bade i lakseelver hvis du holder deg utenfor rekkevidde av fiskernes redskap og ikke bader slik at det reduserer muligheten for fangst.

Dette sier friluftsloven om bading:

Enhver har rett til å bade i sjøen eller i vassdrag fra strand i utmark eller fra båt når det skjer i rimelig avstand fra bebodd hus (hytte) og uten utilbørlig fortrengsel eller ulempe for andre.

Når du nyter naturen som badende, husk å:

· respektere andre badende

· ta hensyn til fiskere og andre brukere langs vann og vassdrag

· holde rimelig avstand fra bebodd hus eller hytte

· unngå å bade i vann som husdyr bruker som drikkevannskilde

· unngå å sperre grunneierens adkomst til eiendommen fra sjøsiden

· ikke forstyrre dyre- og fugleliv, særlig i yngle- og hekketiden

· ta med deg søppelet ditt hjem

Badeplasser i Magma Geopark