oppdag & opplev

Fisking

Opplev fisking i Magma Geopark

Magma Geopark er et eldorado for fisking, både i ferskvann og i saltvann. Kystlinjen fra Eigersund til Flekkefjord legger til rette for flere godt egnede steder for fisking fra land. I hele geoparken er det i overkant av 6000 innsjøer. Mange av disse er utmerkede fiskevann.

Geoparken har en svært godt kvalifisert guide med bred erfaring og kunnskap til fisking i både ferskvann og saltvann fra land. Han har mange års erfaring fra dette området, og han vet om de beste fiskestedene ut fra ønsket fangst og med hensyn til vær og vind. Finn ut mer her. 

Agale tilbyr laksefiske i Bjerkreimselva med guide. https://agale.no/produkt/lakseguiding/

Oppdag den mest populære fisken i geoparken

Retningslinjer for fiske i Magma Geopark

 

Skal du fiske i saltvann eller ferskvann?

Jeg skal fiske i sjøen – i saltvann fra land:

· du kan fiske fra land i utmark;

· du kan fiske fra land i områder åpne for alminnelig ferdsel, for eksempel åpen kai eller offentlig molo.

Jeg skal fiske i sjøen – i saltvann fra båt:

· du kan fiske fra båt;

· du kan fiske fra båt med garn, ruser og lignende, unntatt laks, sjøørret og sjørøye;

· du kan feste garn, ruser og lignende i land i utmark;

· du kan ikke fiske nærmere grensen elv/sjø enn 100 meter.

Vær oppmerksom på at det gjelder flere regler for fiske i sjøen.

Gjør deg kjent med reglene for fritidsfiske her. 

Jeg skal fiske i vann og elver – i ferskvann:
Fiske i ferskvann er en allemannsrett kun for barn under 16 år. De kan fiske gratis i ferskvann etter innlandsfisk i perioden 1. januar–20. august, unntatt i vassdrag med laks, sjøørret og sjørøye.

· du kan fiske innlandsfisk fra båt og fra land i utmark hvis du har kjøpt fiskekort av grunneier. Barn under 16 år trenger ikke fiskekort

· du kan fiske laks, sjøørret og sjørøye i vassdrag eller med faststående redskap i sjøen hvis du har betalt fiskeravgift og kjøpt fiskekort. Barn under 18 år betaler ikke fiskeravgift

· du kan ikke fiske nærmere grensen elv/sjø enn 100 meter

Mange plasser har også lokale fiskeregler, for eksempel i vassdrag med storørret.

 

Når du nyter naturen på fisketur, husk å:

· ha tillatelse til å fiske eller ha legitimasjon som viser at du er under 16 år når du fisker i ferskvann

· ikke bruke levende fisk som agn

· ikke flytte levende fisk til annet vassdrag

· sløye og vaske fisken i det vannet du fanget den i

· tørke fiskeredskaper, støvler og vadere før du flytter til et annet vann, for å unngå spredning av levende organismer og fiskesykdom

· ikke forstyrre dyre- og fugleliv, særlig i yngle- og hekketiden

· ta med deg søppelet ditt hjem