#3 Opplev Magma

Arkeologi og fortidsminner

Magma Geopark er rik på fortidsminner og vi har samlet de mest interessante stedene å besøke. Velg ut noen av stedene eller gjennomfør hele ruten på noen timer med bil. Felles for alle stedene er at de er lett tilgjengelige.

Les mer om hvert sted under kartet.

Hedningeholmen

Varberg

Stoplesteinane

Rosslandsguden

Helleristningene i Sokndal

Helleren

Bue Gård / Solbjørgnipa

Fedrenes Minne Museum

1

Hedningeholmen

Stedet for dyrking av førkristne guder

Med kristningen av Norge endret folk sin gud, men gudedyrkelsen fortsatte på samme sted. Her har det vært kirke i 1000 år. Vakre Egersund kirke er fra 1600 tallet. Havet har steget de siste 1000 år og holmen har blitt til fastland.

Adresse: Strandgaten, 4370 Egersund

2

Varberg

Formidabel utsikt med historie

Et sentralt friluftsområde med tursti, informasjonstavler og kikkert hvor du også finner skatter som kompassroser fra 1600 og 1800-tallet og helleristninger fra yngre bronsealder (ca. 1000-500 f.Kr.).

Adresse: Varberg, 4370 Egersund

3

Stoplesteinane

Steinsirkel fra jernalderen

En sirkel bestående av 16 stående steiner som ifølge legender er fra vikingtiden (ca. 800-1000 år e.Kr.) men studier viser også at det kan være graver fra bronsealderen, så dette er fortsatt et mysterium.

Adresse: Skårabrekkå, 4370 Egersund

4

Rosslandsguden

En gjenstand fra Jernalderen?

Opprinnelsen til denne figuren av et mannshode er svært kontroversiell, men fagfolk tror i dag at hodet er forhistorisk – og at området Rossland kan ha vært et kultsted i eldre jernalder (500.f.Kr. – 500 e.Kr.).

Adresse: Rossland, 4380 Hauge i Dalane

5

Helleristningene i Sokndal

Historie fra bronsealderen

Sentralt i Sokndal sentrum finner du helleristninger som består av minst syv skipsfigurer, en fotsåle og 16 runde groper fra 1800-500 f.Kr.

Adresse: Malmbanen (Kattaberget), 4380 Hauge i Dalane

6

Helleren

Et unikt kulturminne

De to små̊ husene under Helleren i Jøssingfjord er helt unike der de står under den store helleren som beskytter husene uten taktekking. Der har det bodd folk i ly av fjellet i mange tusen år.

Adresse: Jøssingfjord, 4380 Hauge i Dalane

7

Bue Gård / Solbjørgnipa

Verdifulle funn fra Jernalderen

Restene etter Bue Gård fra 200-550 f. Kr er godt synlige og er blant Rogaland mest verdifulle kulturminner. Bue Gård er typisk for jernalderens gårdsanlegg, men den store rektangulære gravsrøysa er uvanlig. I skaret opp mot Solbjørgnipa finner vi 2 rektangulære dyregraver hvorav den ene er godt bevart med synlige steiner langs kanten.

Adresse: Fv102, 4387 Vikeså

8

Fedrenes Minne museum

Historien om Hidra

Finn ut mer om Hidras historie tilbake til steinalderen og fram til våre dager. Museet er i det gamle skolehuset i Rasvåg. Der fins replika av «Hæstadfunnet» – arm- og halsring av gull fra ca. 800 e.Kr, samt av «Hidrahakken» ca. 8600 år gammel av hvalrosstøttann.

Adresse: Grønnvikdalen 21, 4432 Hidrasund

9

Helleren i Lund

Hellertunet

Gammel steinalderboplass like ved E39 i Lund. Funn fra eldre steinalder og mellomalder (8100 – 4000 f. Kr). Flere hellere og andre kulturminner. Syngesteinen er også verdt et besøk.

Adresse: Hellerenveien 2, 4463 Ualand