7

Bue Gård / Solbjørgnipa

Solbjørgnipa er nær bunnen av den lagdelte Bjerkreim- Sokndal intrusjonen. Gneisene som disse fjellene består av er veldig motstandsdyktige og former et høyt landskap, inkludert fjelltoppen Solbjørgnipa.

På Solbjørgnipa finner du restene av gårdsbygninger, gravplasser og fangstfeller. Disse restene er regnet som noen av de mest verdifulle funnene fra jernalderen i Rogaland, og er datert til 200-550 e. kr.

Man kan her finne informasjon om det typiske familielivet og de kulturelle vaner for både liv og død. Gårdsbygningene på Bue kan anses å være et typisk eksempel på en jernaldergård, selv om størrelsen på stedet er imponerende. I tillegg til flere store runde høyder representerer den rektangulære høyden et uvanlig gravsted. Den noe forstyrrede korte enden av den rektangulære hagen avslører hvordan den ble bygget ved hjelp av en jevn rekke steiner plassert på deres sider. Den lange høyden er konstruert som en ås som strekker seg fra platået med tilgang fra nord og må ha krevd mye arbeid.

Åpningstider

Åpent hele året

Adresse

Bjerkreim kommune