2

VARBERG

Varberg kan bety fjellet der varden sto. Langs kysten av Norge hadde man før telegraf og telefonens tid andre typer varslemetoder. En av disse var å tenne bål på fjelltopper og varsle om ankomst av ufred og krig. Varberg var en slik fjelltopp med en vedvarde også kaldt en veter.

Varberg kan bety fjellet der varden sto eller stedet som en varslet krig og ufred fra ved hjelp av veter. Beliggenheten ved Husabø peker mot den siste betydningen. Plikten til å holde veter går tilbake til Håkon den gode (konge 934-961), og Varberg, som kun rager 125 m.o.h. men har en formidabel utsikt, var et naturlig punkt å ha vete på.

To kompassroser, en fra 1600-tallet og en fra 1800-tallet, vitner om toppens betydning for tidligere tiders navigering. Ved hjelp av kompassrosa kunne vetevaktene og andre beregne seilingsdata for fiendtlige fartøy på havet utenfor. Losene som fra Varberg speidet etter skip på veg mot havn peilet retningen med kompassrosa og kunne få et forsprang på andre loser i kampen for oppdrag. En bunker fra krigens dager viser også toppens betydning som utkikkspunkt. 

Åpningstider

Varberg er alltid åpne.

Adresse

Varbergveien, Egersund