UNESCO

Om UNESCO

UNESCO er den «intellektuelle» delen av De Forente Nasjoner, og er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur.  Dens hovedrolle er å arbeide for fred ved å fremme kulturarv, øke den interkulturelle dialogen, å forbedre opplæring og utdanning og å øke bærekraftige utviklingsprosesser rundt om i verden.

UNESCO arbeider ut fra 8 hovedpunkter:

  • Utdanning
  • Ytringsfrihet
  • Bevare kulturarv
  • Lære/leve sammen
  • Bygge kunnskapssamfunn
  • En planet – et hav
  • Vitenskap for en bærekraftig fremtid
  • Forebygge voldelige ekstremister

Innenfor disse temaene har medlemsnasjonene gjort ulike avtaler og laget ulike programmer. De mest kjente er World Heritage List (WHL 1972) og Man and Biosphere Programme (MAB 1971).

Verdensarvkonvensjonen knytter sammen bevaring av naturarv og bevaring av kulturarv. Konvensjonen ønsker å beskytte interaksjonen mellom mennesket og naturen, og som et resultat av dette arbeidet fikk vi i 1972 World Heritage List.

Steder som er definert på World Heritage List uttrykker en felles forpliktelse til å bevare arven for fremtidige generasjoner. Dette krever omfattende styringsplaner og bevaringsplaner. Stedet må ha en «enestående universell verdi», noe som ofte gir fordeler som økende antall turister og offentlig bevissthet. Man kan oppnå denne statusen basert på både kulturelle og/eller naturlige begrunnelser, men man må oppfylle minst ett av ti kriterier.

Man and Biosphere-programmet sikter mot å kombinere natur- og samfunnsvitenskap og økonomi og utdanning for å forbedre og utvikle menneskers levebrød, noe som sikrer et naturlig og godt forvaltet økosystem.

Den 17. november 2015 etablerte UNESCO “UNESCO Global Geopark” som et eget utviklings- og forvaltningsområde. Dette er en del av “International Geoscience and Geoparks Programme”. En UNESCO Global Geopark er et enhetlig område preget av steder og landskaper med internasjonal geologisk betydning. Geoparkene drives med bærekraftig “bunn-opp” tilnærming. UNESCO støtter medlemsland i arbeidet med å etablere UNESCO Global Geoparker i samarbeid med Global Geoparks Network. Hvert fjerde år vurderer UNESCO resultatene og prestasjonene til medlemmene for å bestemme om de får opprettholde statusen som en UNESCO Global Geopark.