Photo: Magma Geopark

Terland Klopp – Nordens best bevarte steinhellebro

Denne 60 meter lange steinbroen er Nordens største og best bevarte i sitt slag. Med sine 21 lysåpninger med steinheller over er den et imponerende syn.

Terland Klopp ble bygget rundt år 1800 og er en såkalt steinhellebro. Den støttes av 22 steinstolper og er bygget av flate blokker av stein med stabbesteiner som rekkverk. Bredden varierer mellom 1,1 og 1,95 m. Den ble trolig bygget rundt 1800 og ble stengt for trafikk i 1977. I 1986 ble den restaurert og i 1988 ble den fredet av riksantikvaren.

Terland Klopp krysser elven Gyaåne i Gyadalen bare noen kilometer fra Helleland og er lett tilgjengelig. Det er mulig å gå eller sykle over broen.

Other experiences in Magma Geopark

See more experiences in Magma Geopark