Magma Geopark

Videregående

Geopark aktiviteter for videregående

Vi har flere aktiviteter og undervisningsopplegg for elever i alle aldre. Kontakt oss om du ønsker å vite mer om hva vi kan tilby.

Guidet tur med underviser fra Magma

Eksempler på lokaliteter for guidede turer med elever:

  • Blåfjell (Sokndal kommune)
  • Brufjell (Flekkefjord kommune)
  • Eigerøy fyr (Eigersund kommune)
  • Gursli gruver (Lund kommune)
  • Solbjørgnipa (Bjerkreim kommune)

Andre lokaliteter ved forespørsel. Våre guidede turer for skoler er tilpasset elever fra 10 år og eldre. Vi kan justere innholdet i turene slik at de blir tilpasset målene i Kunnskapsløftet dersom lærer ønsker tur for yngre elever.

De guidede turene for skoler er rettet mot kunnskapsmålene i naturfag og samfunnsfag i Kunnskapsløftet. Det fokuseres på geologi og kulturarv, og disse turene gir elever muligheten til å oppleve og undre seg mens de lærer, og på samme tid får de stimulert alle sansene ute i naturen. Magma Geopark tilbyr også for- og etterarbeid på forespørsel.

geoVR med oppgaver

GeoVR er et helt nytt virkelighetskonsept som gir oss mulighet til å utforske jordas geologiske historie gjennom foto, film, illustrasjoner, lyder, teknologi og samhandling. Elevene får reise til land og kontinenter langt borte, og kan utforske utforske nye landskaper og kulturer med alle sine sanser.

Magma Geopark har utviklet oppgaver til elevene som er knyttet til reisene i geoVR. Disse kan også bli justert og tilpasset hvis skolene ønsker å fokusere på et spesifikt emne eller pensum i naturfag og/eller samfunnsfag.

GeoVR er utviklet i samarbeid med NORA.

TeachOut – ESTEAM appen

TeachOut er en app spesielt utviklet for lærere og elever. TeachOut er et verktøy som kan brukes for å få elevene inn i klasserommet utendørs. Når lærere har fått opplæring i, og fått lisensen, kan de bruke TeachOut i alle fag, emner og til alle kunnskapsmål. I Magma Geopark kan vi tilby utendørs undervisning der vi bruker TeachOut med elevene, med fokus på kunnskapsmålene i naturfag og samfunnsfag.

TeachOut tar i bruk de fordelene ny teknologi gir oss, og integrerer GPS og andre interaktive muligheter til å utvikle motiverende og utviklende oppgaver til elevene. Ved å koble sammen Geoparkens lokaliteter og målene i Kunnskapsløftet, ønsker vi å øke elevenes interesse for naturfag og støtte lærerne i undervisningen.

Spill Treasure Hunt GamesMagma Geopark APP

I Magma Geopark ved hjelp av smarttelefon med GPS og kart. Oppdag skatter, løs utfordringer og samle poeng. Du kan spille alene eller delta i et spill med flere spillere.
Last ned spillet før du går ut. Spillet vil da vise hvor skattene befinner seg. Gå dit, løs utfordringen og beveg deg videre til neste skatt.

Oppgaver knyttet til tidslinjen hos Magma Geopark

På vårt kontor i Johan Feyers Gate 2 ( Eigersund)  har vi en tidslinje med illustrasjoner som viser utviklingen til jorda de siste 4,6 millioner år. I forbindelse med denne har vi utviklet oppgaver og spørsmål som elevene kan jobbe selvstendig med for å fordype seg i den spennende historien om planeten Jorden.

The teaching material is developed with support from Nordisk Kulturfond.

Oppgaver i forbindelse med Platetektonikk

Sammen med partnere fra Island, Kanada, Irland og Shetland har vi utviklet undervisningsmateriell for å forklare platetektonikk i noen av geopark lokalitetene.

GEOfoodEDU

GEOfoodEDU er et toårig prosjekt, finansiert av NORA (Nordic Atlantic Cooperation). NORA er en mellomstatlig organisasjon under det regionale samarbeidsprogrammet til Nordisk ministerråd, og det samler Grønland, Island, Færøyene og Kystnorge. 

GEOfoodEDU, ledet av Magma Geopark, vil jobbe med å utvikle innovative strategier for bærekraftig utvikling, og jobbe for å legge til rette for god praksis relatert til matforbruk gjennom utvikling av skreddersydd læremateriell.

GEOfood brettspillet 

Brettspillet er laget i henhold til hovedprinsippene for GEOfood gjennom prosjektet #IGCP726. Spillet er utviklet i samarbeid med prosjektleder og et frivillige team Hateg Country UNESCO Global Geopark fra Romania som vi takker for deres store engasjement og for det fantastiske resultatet!
Målet med brettspillet er å bli kjent med GEOfood, hvordan det kan påvirke den lokale økonomi gjennom produksjon og servering av kortreist lokal mat.
For å spille spillet må du:
1. Last ned pdf-filene, skriv ut (farge eller ikke) og klipp ut bitene.
2. Finn noe du kan brukes som figurer. De må være små nok til å bare stå på ett segment av A3-brettet. Du trenger en figur for hver spiller.
3. Finn en terning
4. Les reglene
5. Begynn å spill, ha det gøy!
Den er online gratis nedlasting tilgjengelig for alle her: