Om UNESCO Globale Geoparker

Hva er Magma UNESCO Global Geopark?

Magma UNESCO Global Geopark, med sin unike geologi, er en av over 200 UNESCO Globale geoparker rundt om i verden. Magma UNESCO Global Geopark består av kommunene Bjerkreim, Eigersund, Flekkefjord, Lund og Sokndal

En UNESCO Global Geopark er et avgrenset geografisk område med en geologisk naturarv av internasjonal betydning. En geopark har fokus på sammenhengen mellom geologi, natur og kultur.

Utvikling av et bærekraftig reiseliv basert på dette er en viktig oppgave nært knyttet sammen med stedsutvikling. En annen grunnleggende oppgave formidling og undervisning – til skoler, lokalbefolkning og besøkende.

Alle UNESCO Globale Geoparker jobber med FNs bærekraftsmål.

UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur.

En UNESCO anerkjennelse gis til geoparken for 4 år av gangen. Hvert 4 år foretas en evaluering som avgjør om UNESCO status fornyes. En UNESCO Global Geopark er derfor stadig i utvikling.

Les mer om