Unik geologi i verdensklasse

Magma UNESCO Global Geopark har en spennende fortid som strekker seg en milliard år tilbake i tid.

Gå på månestein

Magma UNESCO Global Geopark byr på geologi i verdensklasse. Denne spesielle regionen har en utrolig fortid som strekker seg over en milliard år tilbake.

Området som utgjør Magma Geopark befant seg for over 1 milliard år siden omtrent 20 km under jordens overflate under fjellkjeder på størrelse med Himalaya, kalt den Svekonorvegiske fjellkjeden. Den ble til under dannelsen av superkontinentet Rodinia som et resultat av kollisjoner mellom kontinenter, som vist nedenfor.

Under kollisjonen oppstod det et enormt trykk og høye temperaturer, som i første omgang førte til deformasjon av undergrunnen og dannelse av bergarter som gneis. Etter hvert begynte andre bergarter å smelte. Magmaen (smeltet stein) bevegde seg oppover og samlet seg i et stort magmakammer. Etter hvert kjølte magmaen seg ned når trykket og temperaturen roet seg, og den begynte å krystallisere seg til nye bergarter, som for eksempel anortositt. Dette er samme bergart som de lyse områdene på månen. Man kan derfor si at man i Magma Geopark kan finne ut hvordan det er å gå på månen!

Figur 1: Illustrasjon over prosessen som dannet magmakammeret og tilhørende bergarter.

En av årsakene til at Magma Geopark er så unik, er nettopp dette magmakammeret. 10 millioner år etter at anortositten i magmakammeret ble dannet, trengte ny magma seg opp fra dypet og inn i anortositten, som resulterte i det som i dag sees som lagdelte intrusjoner.

Etter hvert ble jordskorpen i regionen strukket ut som følge av oppløsningen av superkontinentet Rodinia, der mindre kontinenter løsrev seg på grunn av platetektonikk. Dette førte til oppstrømning av magma i svake soner i undergrunnen, som trengte seg oppover gjennom andre eksisterende bergarter, som for eksempel anortositten. Dette kan i dag sees som basaltganger.

De massive fjellkjedene som en gang dekket Magma Geopark ble gradvis slitt ned (erodert) gjennom flere hundre millioner år av ulike naturlige prosesser, noe som har resultert i at magmakammeret nå eksponeres på overflaten. Isbreer har spilt en sentral rolle i denne erosjonsprosessen. Den siste istiden var for omtrent 10 000 år siden, og både isen og dens smeltevann har preget landskapet betraktelig. I dag bærer regionen tydelige spor etter istiden, som skuringsstriper og jettegryter. Dette gir besøkende en unik mulighet til å utforske dette unike månelandskapet som er rikt på spennende geologisk historie.

Menneskene kommer – kulturen oppstår og utvikles

Etter istiden førte steinalderen folk over isen fra Danmark, som bosatte seg på kanten av isfronten og levde av å jakte. Senere, i bronsealderen, begynte folk å bosette seg mer permanent og de begynte å bygge hjem og dyrke landet. I Magma Geopark finner vi spor av menneskeliv gjennom steinalderen, bronsealderen, jernalderen, vikingtiden, middelalderen, moderne historie og verdenskrigene, og man ser tydelige spor av hvordan de forskjellige tidene og hendelsene har påvirket området på forskjellige måter. I Magma Geopark kan du komme og høre interessante historier om hvordan menneskelige og geologiske prosesser har dannet og påvirket naturen og landskapet vi nå ser.

Les mer om