Geologiske begrep og uttrykk

Her finner du forklaringen på sentrale begrep innenfor geologi.

Foliasjon

Den parallelle lagdelingen i bergarter som oppstår på grunn av trykk og varme, og kan ofte sees som striper eller bånd i bergarten. Man kan for eksempel se foliasjon i gneis.

Platetektonikk

Jordskorpen er delt inn i plater som beveger seg i forhold til hverandre på grunn av magma i mantelen. Disse bevegelsene er konseptet bak platetektonikk, og skaper mange av jordens geologiske fenomener, som fjellkjeder, jordskjelv og vulkaner.

Lagdelt intrusjon

En stor magmatisk formasjon med lag av ulik sammensetning som kan variere i både tykkelse og mineralinnhold. Den dannes når magma (flytende stein) strømmer opp fra jordens indre og trenger seg inn i eksisterende bergarter. Mineralene i magmaen krystalliserer seg ved ulike temperaturer, og synker etter hvert til bunns, som fører til en lagdelt organisering av mineraler. Resultatet sees som en lagdelt intrusjon.

Basaltganger

Vertikale eller nesten vertikale sprekker i jordskorpen som fylles med basaltisk magma. De dannes når magma fra jordens indre trenger seg opp i disse sprekkene i de overliggende bergartene og størkner.

Skuringsstriper

Parallelle striper som sees på bergets overflate. De oppstår når steiner og grus som er fastfrosset i bunnen av en bevegende isbre, skraper og riper opp berggrunnen under isbreen. Stripene indikerer hvilken retning isbreen beveget seg i!

Jettegryter

Dype, jevne hull eller groper i berggrunnen som ofte er runde i formen. De blir dannet når smeltevann fra isbreer strømmer kraftig og virvler rundt med steiner og grus. Steinene fungerer som en slags boremaskin som sliper ned berggrunnen, og over tid skapes de karakteristiske jettegrytene.

Erosjon

Naturlig prosess der stein og løse materialer på jordens overflate slites ned og transporteres videre av vind, vann, is og andre naturkrefter. Erosjon skjer rundt oss hele tiden!

Les mer om