Magma Geopark

Nyheter

FANG DET – RANGER DET – LAST DET OPP – DEL DET!

Landskapet vårt er i stadig utvikling. Gjennom ditt bidrag, som er et øyeblikksbilde i tiden, bygger vi sammen en oversikt over hvordan landskapet vårt endrer seg over tid. Legg til dine rangerte bilder i samlingen! Hjelp til med å samle inn «Magma UNESCO Global...

Kunstprogrammet The Tide is Changing

Et kunstprogram, som undersøker sammenkoblingen mellom tidevann, industri og mennesker! Kunstprogrammet The Tide is Changing undersøker sammenkoblingen mellom tidevann, industri og mennesker. Det har blitt til i samrbeid mellom kurator Ida Højgaard og oppdragsgiver...

Auglend lokalitet

Har du ikke tatt turen til Auglend enda må du legge en tur ut i dette spennende området helt sør på søraøyno. Her kan du lese litt om hva du kan finne der. Geologi På Auglend finner man noen av de eldste delene av geologien i Magma Geopark. Den såkalte...

MAGMA GEOPARK AS SØKER NY DAGLIG LEDER

Vi søker ny daglig leder som kan være med å videreutvikle Magma Geopark AS og bidra til økt lokal verdiskaping.Vi ønsker en samfunnsengasjert og resultatorientert daglig leder som, i samarbeid med ansatte og styret, vil ivareta og utvikle Magma Geopark AS sin posisjon...

Bli kjent med din region!

16 juni fikk vi endelig gjennomført første «Bli kjent med din region»- arrangement for den lokale reiselivsnæringen i Magma Geopark. Dette er del av utviklingsprosjektet UNESCO2030, som er den lokale gjennomføringen av EU-prosjektet Ruritage.Den opprinnelige planen...

På skattejakt på Ytstebrød

Tirsdag 15. juni var vi så heldige å få lov til å ta med oss 5. trinn på Husabø Skole til Ytstebrød på Eigerøy. Elevene har lært mye om geologi dette skoleåret, og det var spennende og lærerikt å oppdage og utforske sigdmerker, flyttblokker og 1 milliard år gammel...

Nettsiden om klokkesteiner er oppe og går

Vi er nå i gang med å registrere klokkesteiner, i samarbeid med musikkarkeolog Gjermund Kolltveit. De første steinene er lagt ut på denne nettsiden. Klokkesteiner, syngesteiner eller klangsteiner er steiner som synger når vi slår på dem med mindre steiner. Noen ganger...

Kick off NORA GEOfood EDU finansierte av NORA

I mai startet vi opp vårt nye NORA-finansierte prosjekt GEOfood EDU, sammen med Innovation South Greenland A/S,Jarðfeingi geologisk undersøkelse fra Færøyene og Katla UNESCO globale geopark på Island.Vi vil iverksette utdanningsaktiviteter knyttet til...