Magma Geopark

Nyheter

Pål Thjømøe er utnevnt som ambassadør for Stavangerregionen

Pål Thjømøe er utnevnt som ambassadør for Stavangerregionen for sin innsats for å få konferansen Ruritage general assembly til Stavangerregionen. Ruritage er et fire års prosjekt (oppstart 2018) finansiert av ‘European Commision Horizon 2020 Programme’. Prosjektet har...

Det 6. ESTEAM partnermøtet i Magma Geopark

Det 6. ESTEAM partnermøtet i Magma GeoparkDet sjette møtet i ESTEAM prosjektet fant sted i Magma Geopark, Norge, fra 27. januar til 2. februar. Dette møtet besto av to deler, der den første delen var dedikert til ledelsen av prosjektet og den andre delen var dedikert...

Magma representert i ‘Kultur over grenser’ konferanse

Kulturrådet og Norges forskningsråd inviterte oss til å fortelle om RURITAGE. Det var mer enn 100 deltakere tilstede, og blant disse var alle de store hovedaktørene innen internasjonalt kultursamarbeid representert. Det var inspirerende å se at det foregår så mye...

RURITAGE EU prosjektet styremøte i Galway

Magma UGG er del av EU-prosjektet RURITAGE som har som mål å utvikle verktøy og strategier for bærekraftig og økonomisk utvikling av utkantstrøk gjennom seks hovedområder; lokal mat, pilgrimsruter, landskap, naturkatastrofer, kunst & festival og migrasjon. Lokal...

Drifting Apart

Prosjektet startet i 2015 og ble avsluttet i mars 2018. Prosjektet har vært et motiverende og opplysende eventyr, og det har blitt bygget nye broer mellom kontinenter som deler en felles geologisk, naturlig og kulturell arv. Hovedresultatene fra prosjektet er: Manual...

RURITAGE kick off møte i Bologna!

RURITAGE er et 4 års EU støttet prosjekt i Horizon 2020 programmet ledet av Bologna Universitet i Italia. Ruritage skal danne en ny strategi for bærekraftig utvikling på landsbygda med utgangspunkt i den lokale kultur- og naturarv. Det er 38 partere fra 18...

Nordic GeoGuide School part 1, Nordplus Horizontal

Meningen med Nordic GeoGuide skolen var å styrke utdanningenog private bedrifter i lokale områder ved å implementere et fellesutdanningsprogram i tre nordiske geoparker. Prosjektet ga styrke til lokalutdanning og områder ved å oppfordre medlemmer av det lokale, og...

KISOLL: Kunnskap Investering Strategi på Lokalt Plan

Som en del av KISoLL prosjektet ble fire regioner fra fireforskjellige land med deres regionale strukturer og erfaringer satt sammen for åforbedre forskning og teknologisk utvikling (research and technologicaldevelopment – R&D) i deres respektive områder. Dette...