Magma Geopark

Nyheter

RURITAGE EU prosjektet styremøte i Galway

Magma UGG er del av EU-prosjektet RURITAGE som har som mål å utvikle verktøy og strategier for bærekraftig og økonomisk utvikling av utkantstrøk gjennom seks hovedområder; lokal mat, pilgrimsruter, landskap, naturkatastrofer, kunst & festival og migrasjon. Lokal...

RURITAGE kick off møte i Bologna!

RURITAGE er et 4 års EU støttet prosjekt i Horizon 2020 programmet ledet av Bologna Universitet i Italia. Ruritage skal danne en ny strategi for bærekraftig utvikling på landsbygda med utgangspunkt i den lokale kultur- og naturarv. Det er 38 partere fra 18...

Nordic GeoGuide School part 1, Nordplus Horizontal

Meningen med Nordic GeoGuide skolen var å styrke utdanningenog private bedrifter i lokale områder ved å implementere et fellesutdanningsprogram i tre nordiske geoparker. Prosjektet ga styrke til lokalutdanning og områder ved å oppfordre medlemmer av det lokale, og...

KISOLL: Kunnskap Investering Strategi på Lokalt Plan

Som en del av KISoLL prosjektet ble fire regioner fra fireforskjellige land med deres regionale strukturer og erfaringer satt sammen for åforbedre forskning og teknologisk utvikling (research and technologicaldevelopment – R&D) i deres respektive områder. Dette...