om

Prosjekter

Magma Geopark is in a period with several projects and project applications. Most projects are international, where development is local, and the results are shared with partners in other countries. The idea is, for a period, to mainly work with projects that will give Magma Geopark several commercial products and possibilities for the future. managing director Pål Thjømøe is the contact for most of the projects.

RURITAGE Generalforsamling

Magma Geopark er en av 38 partnere i prosjektet RURITAGE. Dette prosjektet er finansiert av EU og har som mål å utvikle strategier for å generere verdiskapning basert på vår natur- og kulturarv. Magma Geopark har blitt valgt ut til å være vertskap for RURITAGE sin...

Arctic hub

Arctic hub Arktis trues av en stadig økende konkurranse for å sikre seg naturressursene i området. Prosjektet ArticHub vil jobbe mot å utvikle bærekraftige løsninger for å balansere de sammensatte belastningene de arktiske områdene står over for, med et særlig fokus...

Nordisk Kulturfond/ GEOmuseum

Målet med GEOmuseum-prosjektet er å formidle den geologiske og kulturelle arven i Norden. Prosjektet bidrar til å utvikle fire museumskonsepter som vil dele Nordens geologiske og kulturelle arv. Magma UNESCO Global Geopark og partnere har fått midler fra Nordisk...

GeoVR

GeoVR er utviklet med midler fra Rogaland Fylkeskommunen, Drifting Apart, NORA og Nordisk Kulturfond, og åpner verdens geologiske historie for et helt nytt publikum ved hjelp av bilder, illustrasjoner, lyder, teknologi og interaktivitet. Et innovativt Content...

NORA geoVR

Magma UNESCO Global Geopark er takknemlig og stolt over å ha mottatt midler fra NORA (Nordisk Atlantsamarbeide) . Disse midlene har blitt brukt til å utvikle GeoVR  i samarbeid med den aspirerende geoparken på Færøyene, Katla UNESCO Geopark på Island og UNESCOs...

GEOfood

GEOfood-prosjektet ble finansiert av Norden Fund-KreaNord-programmet i mars 2014 til juni 2016. Prosjektets mål var å øke lokal mat som en unik Geopark-opplevelse, verdsette de lokale små og mellomstore bedriftene i mat og turistsektoren i Norden og fremme kreative...

ESTEAM

Prosjektet ESTEAM er et resultat av personlige erfaringer og ønsker fra naturfagslærere. Vi har erfart at læringsprogrammer og læringsprosesser blir stadig mer omfattende, raske og krevende. Den tradisjonelle undervisningen og læringen sakker akterut på mange fronter....

Ruritage

Ruritage startet 1. juni 2018 og er et fire års prosjekt. Det er finansiert av European Commission H2020 Programme og har et totalbudsjett på omtrent 18 millioner euro. Prosjektet har fokus på å styrke kulturarven som en drivkraft for bærekraftig vekst ved å  etablere...

Tidligere prosjekter

Drifting Apart

Prosjektet startet i 2015 og ble avsluttet i mars 2018. Prosjektet har vært et motiverende og opplysende eventyr, og det har blitt bygget nye broer mellom kontinenter som deler en felles geologisk,...