om

Prosjekter

Magma Geopark is in a period with several projects and project applications. Most projects are international, where development is local, and the results are shared with partners in other countries. The idea is, for a period, to mainly work with projects that will give Magma Geopark several commercial products and possibilities for the future. managing director Pål Thjømøe is the contact for most of the projects.

Kunstprogrammet The Tide is Changing

Et kunstprogram, som undersøker sammenkoblingen mellom tidevann, industri og mennesker! Kunstprogrammet The Tide is Changing undersøker sammenkoblingen mellom tidevann, industri og mennesker. Det har blitt til i samrbeid mellom kurator Ida Højgaard og oppdragsgiver...

ArcticHubs prosjektet

Et av oppdragene en har som Geopark er å arbeide de 17 UNSDGs på jakt etter felles strategier for å bekjempe klimaendringene. Prosjektet vil bli koordinert av Natural Research Institute of Finland representert av Dr. Pasi Rautio. ArcticHubs-prosjektet ledes av et...

Tre nye GEOfood medlemmer

GEOfood merkevare for lokale matprodusenter og restauranter har nå fått to nye UNESCO Global Geoparker sommedlemmer: «Mudeungsan» fra Korea ; «Natur- und Geopark Steirische Eisenwurzen» fra Østerrike og Katla Geopark fra Island. Alle tre  UNESCO’s globale geoparkene...

Nytt prosjekt med fokus på undervisning, UNSDGs om GEOfood

Nytt prosjekt med fokus på undervisning, UNSDGs om GEOfood GEOfoodEDU er et toårig prosjekt, finansiert av NORA (Nordic Atlantic Cooperation). NORA er en mellomstatlig organisasjon under det regionale samarbeidsprogrammet til Nordisk ministerråd, og det samler...

RURITAGE Generalforsamling

Magma Geopark er en av 38 partnere i prosjektet RURITAGE. Dette prosjektet er finansiert av EU og har som mål å utvikle strategier for å generere verdiskapning basert på vår natur- og kulturarv. Magma Geopark har blitt valgt ut til å være vertskap for RURITAGE sin...

Arctic hub

Arctic hub Arktis trues av en stadig økende konkurranse for å sikre seg naturressursene i området. Prosjektet ArticHub vil jobbe mot å utvikle bærekraftige løsninger for å balansere de sammensatte belastningene de arktiske områdene står over for, med et særlig fokus...

Verdiskapning prosjekt

Magma Geopark AS er en non-Profit organisasjon registrert i Frivillighetsregisteret. Fire av fem kommuner er kommuner med spesielle utfordringer. Grensene for den 2326 km2 store geoparken er administrativt bestemt men kommmunene er bestemt på bakgrunn av geologien i...

Nordisk Kulturfond/ GEOmuseum

Målet med GEOmuseum-prosjektet er å formidle den geologiske og kulturelle arven i Norden. Prosjektet bidrar til å utvikle fire museumskonsepter som vil dele Nordens geologiske og kulturelle arv. Magma UNESCO Global Geopark og partnere har fått midler fra Nordisk...

GeoVR

GeoVR er utviklet med midler fra Rogaland Fylkeskommunen, Drifting Apart, NORA og Nordisk Kulturfond, og åpner verdens geologiske historie for et helt nytt publikum ved hjelp av bilder, illustrasjoner, lyder, teknologi og interaktivitet. Et innovativt Content...

Tidligere prosjekter

Northern Georoutes

Northern Georoutes Målet med prosjektet er å utvikle nye turistopplevelser i partnernes land, gjennom å utvikle en on-line salgsfremmende Web plattform for turistpakker. Drivkraften bak prosjektet...

Drifting Apart

Prosjektet startet i 2015 og ble avsluttet i mars 2018. Prosjektet har vært et motiverende og opplysende eventyr, og det har blitt bygget nye broer mellom kontinenter som deler en felles geologisk,...