om

Prosjekter

Magma Geopark is in a period with several projects and project applications. Most projects are international, where development is local, and the results are shared with partners in other countries. The idea is, for a period, to mainly work with projects that will give Magma Geopark several commercial products and possibilities for the future. managing director Pål Thjømøe is the contact for most of the projects.

RURITAGE MØTE PÅ KRETA

Magma Geopark, med Cathrine Johannessen Skogen, Anne Vigdis Ellingsen (Egersund Næring og Havn) og Frank Toks (varaordfører Sokndal kommune) deltok på prosjektet RURITAGE sitt møte på Kreta fra 27. til 30. mai. Her fikk rollemodeller og replikatorer i prosjektet dele...

RURITANIA I MAGMA GEOPARK!

RURITANIA I MAGMA GEOPARK! Velkommen til Ruritania! En sosial simulering med utgangspunkt i vår natur- og kulturarv. Her får du bidra i utviklingen av ditt nærområde, og du får gjøre erfaringer knyttet til migrasjon, fraflytting og naturkatastrofer. Hva skjer videre?...

Nordisk Kulturfond/ GEOmuseum

Målet med GEOmuseum-prosjektet er å formidle den geologiske og kulturelle arven i Norden. Prosjektet bidrar til å utvikle fire museumskonsepter som vil dele Nordens geologiske og kulturelle arv. Magma UNESCO Global Geopark og partnere har fått midler fra Nordisk...

GeoVR

GeoVR er utviklet med midler fra Rogaland Fylkeskommunen, Drifting Apart, NORA og Nordisk Kulturfond, og åpner verdens geologiske historie for et helt nytt publikum ved hjelp av bilder, illustrasjoner, lyder, teknologi og interaktivitet. Et innovativt Content...

NORA geoVR

Magma UNESCO Global Geopark er takknemlig og stolt over å ha mottatt midler fra NORA (Nordisk Atlantsamarbeide) . Disse midlene har blitt brukt til å utvikle GeoVR  i samarbeid med den aspirerende geoparken på Færøyene, Katla UNESCO Geopark på Island og UNESCOs...

GEOfood

GEOfood-prosjektet ble finansiert av Norden Fund-KreaNord-programmet i mars 2014 til juni 2016. Prosjektets mål var å øke lokal mat som en unik Geopark-opplevelse, verdsette de lokale små og mellomstore bedriftene i mat og turistsektoren i Norden og fremme kreative...

ESTEAM

Prosjektet ESTEAM er et resultat av personlige erfaringer og ønsker fra naturfagslærere. Vi har erfart at læringsprogrammer og læringsprosesser blir stadig mer omfattende, raske og krevende. Den tradisjonelle undervisningen og læringen sakker akterut på mange fronter....

Ruritage

Ruritage startet 1. juni 2018 og er et fire års prosjekt. Det er finansiert av European Commission H2020 Programme og har et totalbudsjett på omtrent 18 millioner euro. Prosjektet har fokus på å styrke kulturarven som en drivkraft for bærekraftig vekst ved å  etablere...

Tidligere prosjekter

Drifting Apart

Prosjektet startet i 2015 og ble avsluttet i mars 2018. Prosjektet har vært et motiverende og opplysende eventyr, og det har blitt bygget nye broer mellom kontinenter som deler en felles geologisk,...