Videregående

Magma Geopark undervisningstilbud

Geopark aktiviteter for Videregående

Magma Geopark har i samarbeid med Jøssingfjord Museum et pedagogisk program for skolene med besøk i det nye Jøssingfjord Vitenmuseum som et sentralt element.

Guidet tur med underviser fra Magma

Eksempler på mulige lokaliteter for guidede turer med elever:

  • Blåfjell (Sokndal kommune)
  • Brufjell (Flekkefjord kommune)
  • Eigerøy fyr (Eigersund kommune)
  • Gursli gruver (Lund kommune)
  • Solbjørgnipa (Bjerkreim kommune)

Andre lokaliteter ved forespørsel. Våre guidede turer for skoler er tilpasset elever fra 10 år og eldre. Vi kan justere innholdet i turene slik at de blir tilpasset målene i Kunnskapsløftet dersom lærer ønsker tur for yngre elever.

De guidede turene for skoler er rettet mot kunnskapsmålene i naturfag og samfunnsfag i Kunnskapsløftet. Det fokuseres på geologi og kulturarv, og disse turene gir elever muligheten til å oppleve og undre seg mens de lærer, og på samme tid får de stimulert alle sansene ute i naturen. Magma Geopark tilbyr også for- og etterarbeid på forespørsel.