Magma Geopark

Active projects NO, Nyheter

Magma UNESCO2030


Magma UNESCO2030

Prosjektet er et resultat av en målrettet satsing på reiseliv i Magma Geopark  som har pågått i årevis, samt EU-prosjektet Ruritage som har som mål å utvikle lokalområder basert på allerede eksisterende verdier og dermed øke lokal verdiskaping.
Hovedmålet med MagmaUNESCO2030 er å utvikle det geografiske området Magma UNESCO Global Geopark til et helårs, bærekraftig reisemål

Hovedmål: Magma UNESCO2030 skal utvikle regionen til en bærekraftig, helårig reiselivsdestinasjon. Aktørene jobber i fellesskap for å utvikle attraktive tilbud og reiselivsmessig infrastruktur som gir mer helårig trafikk og økt lokal verdiskapning.

Hovedleveranser: Reiselivsnæringa skal utvikles og behandles som en vekstnæring i alle UNESCO-kommunene.

  • Vi skal ta beslutninger basert på målbare resultater for å øke effektivitet og verdiskaping.
  • Vi skal lage og iverksette en fremtidsrettet strategi for digital transformasjon av reiselivet i UNESCO-kommunene for å kunne gi våre gjester kundetilpassede opplevelser.
  • Vi skal gi reiselivsaktørene i UNESCO-kommunene kompetanse som virkemiddel for utvikling, nyskaping og økt inntjening.

Mer her: https://magmaunesco2030.no/om-prosjektet/ 

 

Publisert

28/04/2020