oppdag & opplev

Fotturer i Magma Geopark

Opplev Magma Geopark til fots

 

I Norge har vi Allemannsretten. Dette er en lov som gir allmennheten tilgang til naturen i Norge. Allemannsretten slår fast at alle har lov til å ferdes og tilbringe tid i utkantsstrøk og natur i Norge, og den fokuserer også på det faktum at vår natur er en felles eiendom og del av vår kulturarv. Loven gir deg rett til å bruke og besøke landemerker, uavhengig av hvem som eier landet det står på.

Friluftsliv er en viktig del av vår kulturarv i Norge. Fra gammel tid har vi hatt rett til å vandre fritt i skoger og åpne landskap, langs elver, på innsjøer, mellom skjær og i fjellene. Vi får lov til å høste av naturen. Det betyr ikke bare saltvannsfisk, bær, sopp og villblomster, men også våre sanselige inntrykk av hele utendørsopplevelsen. Hovedprinsippene i Allemannsretten er lovfestet i Friluftsloven av 1957.

Med rettigheter følger det også ansvar. Når du blir gitt rettigheter til å vandre fritt i norsk natur, forventer vi at du behandler vår natur med respekt. Den gylne regelen er «forlat ingenting annet enn fotspor»; du er forpliktet til å forlate vår natur slik den var da du kom – eller enda bedre.

Fotturer er en stor del av Magma Geopark. Lokalbefolkningen bruker naturen aktivt til rekreasjon og trening. Vi har en rekke merkede stier, og de er varierte i både terreng og geografi. Toppturer er svært populære, og mange av våre Geopark lokaliteter er toppturer. Noen av våre lokaliteter er del av lengre turer, men de fleste er familievennlige og svært tilgjengelige.

Det er informasjonstavler på hver lokalitet, men hvis du vil ha full opplevelse og hele historien, kan du bestille en guidet tur med en av våre spesialutdannede geoparkguider.

Før du setter avsted på ditt nye eventyr i naturen kan det være lurt å sette seg inn i de norske Fjellvettreglene. Her er en kortversjon:

 1. Planlegg turen og meld fra hvor du går.
 2. Tilpass turen etter evne og forhold.
 3. Ta hensyn til vær- og skredvarsel.
 4. Vær forberedt på uvær og kulde, selv på korte turer.
 5. Ta med nødvendig utstyr for å kunne hjelpe deg selv og andre.
 6. Ta trygge veivalg. Gjenkjenn skredfarlig terreng og usikker is.
 7. Bruk kart og kompass. Vit alltid hvor du er.
 8. Vend i tide – det er ingen skam å snu.
 9. Spar på kreftene og søk ly om nødvendig.

Retningslinjer for vandring i Magma Geopark

Her kan du gå tur:

I utmark

 • du kan fritt gå tur sommer som vinter

På innmark

 • du kan hele året gå tur på veier og stier hvis du holder avstand til gårdstun, hus og hytter
 • du kan gå tur over frossen eller snødekt åker og eng fra og med 15. oktober til og med 29. april

Når du er på tur kan du stoppe og raste der du vil i utmark, men ikke legg stoppen inntil hus og hytter.

Enhver som ferdes eller oppholder seg på annen manns grunn eller på sjøen utenfor skal:

 • opptre hensynsfullt og varsomt for ikke å volde skade eller ulempe for eier, bruker eller andre
 • ikke påføre miljøet skade
 • ikke etterlate seg stedet i en tilstand som kan virke skjemmende eller føre til skade eller ulempe for noen

Når du nyter naturen til fots, husk å:

 • ikke gå over dyrket mark, gjennom tun eller nær bebodde hus og hytter
 • vise varsomhet når du ferdes på fjellet og i skogen
 • ikke forstyrre dyre- og fugleliv, særlig i yngle- og hekketiden
 • ikke forstyrre husdyr på beite
 • respektere andre brukere av naturen
 • ta med deg søppelet ditt hjem

Regler for store samlinger av folk i friluft:

Organisert friluftsliv er når grupper med mennesker utøver friluftsliv sammen. For eksempel guidede grupper, turer organisert av lag og foreninger, og ulike arrangementer som f.eks. friluftskonserter. Det er ikke vanlig å betrakte skoleklasser og barnehager på tur som organisert ferdsel.

Ved organisert ferdsel i utmark hvor du regner med at det vil medføre skade eller ulempe for grunneier, bruker, naturen eller andre som utøver friluftsliv (for eksempel ved at det foregår over tid på samme sted), bør du avklare det med grunneier. Å sette opp en skriftlig avtale bidrar til å hindre konflikter.

Friluftsmøte, idrettsstevne (f.eks. skirenn eller orienteringsløp) og liknende sammenkomst som kan medføre nevneverdig skade eller ulempe, kan ikke holdes uten samtykke av eier eller bruker av grunn hvor avsperring foretas, samling, start eller innkomst finner sted eller hvor sammenstimling av folk for øvrig må påreknes.

Løype for skirenn, terrengløp eller liknende må legges slik at skade på skogforynging og ungskog og skade på gjerde så vidt mulig unngås.

Du må få lov av grunneier

 • hvis du skal sette opp en sperring, samle folk, ha start eller innkomst
 • der hvor sammenstimling av folk kan medføre nevneverdig skade eller ulempe

Dette gjelder særlig friluftsmøter, idrettsstevner og liknende.

Syklister i løp og rideklubber kan ikke benytte seg av retten til å sykle og ri på vei og opparbeidet sti i innmark når veien eller stien fører til utmark.

 

Lokaliteter: