Foto: Destinasjon Bjerkreim / Kevin Molstad

Sætraområdet – friluftsliv både sommer og vinter

I det fine friluftsområdet rundt Sætra finnes mange muligheter for friluftsliv, både sommer og vinter. Her er både lysløype og akebakke.

Gauksomhytta, dagsturhytte

Dagsturhytta i Lund, Gauksomhytta, ligger nydelig plassert ved Gauksom i Sætraområdet. Du kan velge å gå tur-retur til hytten eller rundløype via Ytre Sandstøl, Laugmannsdalen tilbake til Sætra. I tillegg til å være et turmål i seg selv, bidrar et bibliotek i hytten til å gi en turopplevelse utover det vanlige.

Turen starter på grusveien ved Moi IL sin Sætrahytte. Følg så merking på grusveien, og videre merking i naturen til du kommer til dagsturhytta. På vinterstid vil det være preparerte skiløyper helt frem til hytten. Dette er en fin tur som passer for de fleste! Stien har en del stigning i starten, og nokså flatt siste del mot hytten.

Her er også andre muligheter i flott natur med umerkede turer i området. Det er mulighet for å gå videre til Sandstøl. Om sommeren passer det fint å gå merket løype om Kjedleknuden inn til Ytre Sandstøl. Turen er litt krevende med en del stigning. På vinterstid vil det være preparerte skiløyper over Einarvann til Ytre Sandstøl. Tilbake følges skitraseen via Laugmannsdalen til Sætra.

Adkomst sommer

Kjør av E39 rett nord for Moi Sentrum ved Råse bru mot Hovsherad. Følg 4258 til Handeland, sving til høyre og kjør mot Sætra. Man kjører til man kommer til en stor parkeringsplass på venstre side av veien. Parkeringsplassen vil bli merket med Dagsturhytteskiltet.

Tagholt jernvinneanlegg

På gården Tagholt i Lund ble det i 1975 utført registreringer, og i 1986 gjennomført mindre utgravinger der man fant en ovn til jernframstilling. To V-14 dateringer tidfestet at anlegget må ha vært i bruk i tida mellom 440 f. kr. og 240 e. kr. I 1996 ble det gjennomført en større undersøkelse ledet av Per Haavaldsen fra Arkeologisk museum i Stavanger. De fant rester etter 21 sikre ovner og 3 usikre ovner på den fine sandstranden. Området er 27,5 meter langt og ca. 8 meter bredt. Dette «industrianlegget» for jernframstilling vakte stor oppmerksomhet, og er et av de største og mest enestående i Norge. De 21 ovnsbunnene på Tagholt tyder på at det her en gang i århundrene rundt Kristi fødsel har foregått en kortvarig, men intensiv produksjon basert på myrmalm.

Tagholtsanden er Lunds flotteste badestrand, om enn noe utilgjengelig.

Her er Sætraområdet

Andre opplevelser i Magma Geopark

Se flere opplevelser i Magma Geopark