Foto: Magma Geopark

Mong og basaltiske ganger

De yngste bergartene i Magma Geopark finner man i de mange basaltiske gangene kalt Eigersund gangsverm av basalter.

Geologi og natur

Hva er en basaltgang?
En gang er en steinplate som en gang ble smeltet og har krystallisert (størknet) i en brudd på en allerede eksisterende bergart. Bergarten i en gang er vanligvis forskjellig fra den allerede eksisterende bergarten. Aspektforholdet til en dyke er høyt, noe som betyr at tykkelsen er liten i forhold til lengde og bredde. Tykkelsen kan variere fra en centimeter til flere meter, og lateral forlengelse kan være mange kilometer, som er tilfellet for basaltgangene i Magma Geopark.

Hva er basalt?
Basalt er den vanligste typen vulkansk stein på planeten vår. Den kan forekomme på jordens overflate (basalt), i ganger (diabas / doleritt) og som store masser under jordoverflaten (gabbro).

Hvordan og når ble disse gangene dannet?
For rundt 900 millioner år siden ble alle landmassene på jorden samlet i et stor superkontinent, kalt Rodinia. For 750 millioner år siden begynte kontinentet å skli fra hverandre – kontinenter ble skilt ut og nye hav åpnet seg opp. Dette var en sakte prosess, og det var ikke før for 650 millioner år siden at kontinentet Norge tilhørte begynte å drive avsted. Kontinentet ble kalt Baltica (Skandinavia + Russland + Ukraina), og det begynte å drive bort fra kontinentene Laurentia (Nord-Amerika + Grønland + Skottland) og Amazonia som dannet havet Lapetus (forgjengeren av Atlanterhavet) mellom dem. Da kontinentene begynte å splittes opp ble det startet vulkansk aktivitet. Denne aktiviteten førte til at ganger trengte inn i berggrunnen her i Magma Geopark. Datering av bergartene i disse gangene gir en alder på 616,3 millioner år – det er 300 millioner år yngre enn den omkringliggende anortositten.

Hvor finner vi basaltiske ganger i Magma Geopark?
Det er totalt 11 parallelle basaltganger i retningen ØSØ-VNV. Disse finner man flere plasser i geoparken, men de er godt tilgjengelige blant annet i Mong, på Tengs, på Gaudland, i Koldal og på Tellenes.

Bildegalleri

Besøk Mong og basaltiske ganger

Andre opplevelser i Magma Geopark

Se flere opplevelser i Magma Geopark