Hva er en

UNESCO GLOBAL GEOPARK?

Hva er  UNESCO Globale Geoparker?

UNESCO Globale Geoparker styrker lokalsamfunn og gir dem muligheten til å utvikle partnerskap med det felles målet om å fremme områdets betydelige geologiske prosesser, egenskaper, tidsperioder, historiske temaer knyttet til geologi eller enestående geologisk skjønnhet. UNESCO Globale Geoparker er etablert gjennom en bottom-up-prosess som involverer alle relevante lokale og regionale interessenter og myndigheter i området (for eksempel grunneier, samfunnsgrupper, turister, urfolk og lokale organisasjoner). Denne prosessen krever en fast forpliktelse fra lokalsamfunnene, et sterkt lokalt partnerskap med langsiktig offentlig og politisk støtte, og utviklingen av en omfattende strategi som vil møte alle samfunnsmessige mål samtidig som de viser og beskytter områdets geologiske arv.

Hva er Magma UNESCO Global Geopark?

Magma UNESCO Global Geopark, med sin unike europeiske geologi, er en av 140 UNESCO Globale geoparker rundt om i verden i dag. På Magma Geopark går du inn i et område som en gang var over 20 km under jordens overflate, og det var dekket av et fjellområde like stort som Himalaya. Her nede var steinene rundt den smeltede magmaen (smeltet stein) mer enn ti ganger så varmt som kokende vann. Ved denne høye temperaturen, og under stort trykk, begynte magma å avkjøles og krystalliseres (størkne) og dannet noen meget interessante typer magmatiske, store krystaller. Et eksempel er anortositt, som er den samme bergarten som finnes på overflaten av månen. På Magma Geopark kan du derfor finne ut hvordan det er å gå på månen.

 I over tusen millioner år var det en stor fjellkjede som dekket Magma Geopark. Denne ble påvirket av varme og kalde perioder, og erosjon førte tilslutt til at landskapet vi ser i dag fikk se dagens lys. Mange av de kalde periodene var så kalde at vi kaller dem istider. I disse periodene har store isbreer dekket hele Norge. Det har vært rundt 200 slike perioder. På slutten av den siste istiden, som var for rundt 10 000 år siden, formet  isen og den enorme mengden vann fra smeltende isen slutt til landskapet slik vi ser det i dag. Isen etterlot seg blant annet spennende skulpturer laget av bergarter i alle former og størrelser, hvor noen balanserer usikre, andre står over hverandre og noen, som Trollpikken, står ut fra fjellet.

Etter istiden førte steinalderen folk over isen fra Danmark, som bosatte seg på kanten av isfronten og levde av å jakte. Senere, i bronsealderen, begynte folk å bosette seg mer permanent og de begynte å bygge hjem og dyrke landet. I Magma Geopark finner vi spor av menneskeliv gjennom steinalderen, bronsealderen, jernalderen, vikingtiden, middelalderen, moderne historie og verdenskrigene, og man ser tydelige spor av hvordan de forskjellige tidene og hendelsene har påvirket området på forskjellige måter. I Magma Geopark kan du komme og høre interessante historier om hvordan menneskelige og geologiske prosesser har dannet og påvirket naturen og landskapet vi nå ser.

Magma Geopark tidslinje. Du kan komme og utforske utstillingen vår med tidslinjen, og få mer informasjon hos oss på kontoret i Johan Feyers Gate 2, Egersund.