Jøssingfjord Vitenmuseum – natur, mennesker og teknologi

Åpnet 21. juni 2024! Midt i det majestetiske landskapet i Jøssingfjord – hvor natur, mennesker og teknologi møtes – står storslåtte Jøssingfjord Vitenmuseum, like ved historiske Helleren.

Vitenmuseet synliggjør sammenhengen mellom stedets natur, mennesker og teknologi, og har særlig som mål å vekke interesse for realfag blant barn og unge. Vitenmuseet er det eneste av sitt slag i Norge med fokus på sammenhengen mellom geologi og bergverk. Utgangspunktet er Dalanes unike geologi og regionens mangeårige bergverksdrift.

Bergverksdrift

Dalane har et karakteristisk landskap. De snaue fjellene mellom Egersund og Flekkefjord består av en sjelden bergart kalt anortositt. Den unike geologien har vekket undring og interesse i flere hundre år. Geologien har styrt bosetningen og gitt mulighet til å økonomisk utnytte mineralene i berggrunnen.

Jøssingfjord Vitenmuseum står midt i dette spennende landskapet, på det historiske industriområdet til bergverksbedriften Titania. Dette gir en viktig tilknytning til moderne bergverksdrift. Nedre Helleren kraftstasjon fra 1908 er en del av vitenmuseet og den viser at industrien ble tidlig etablert i fjorden. Museet løfter også fram Jøssingfjords spennende krigshistorie.

Bildegalleri

Besøk Jøssingfjord Vitenmuseum

Jøssingfjord Vitenmuseum
Åna-Sira-veien 665
4380 Hauge i Dalane

Tlf. +47 51461410
post@dalanefolkemuseum.no

Andre opplevelser i Magma Geopark

Se flere opplevelser i Magma Geopark