Foto: Magma Geopark

Ankerhus og Koldal Gruver – våre første ilmenittgruver

Restene av Ankerhus gruver like utenfor Egersund gir et spennende innsyn i vår tidlige gruvehistorie.

Rester etter bygninger, slagghauger og tallløse gruveganger vitner om stor aktivitet. Anlegger ligger circa 30 minutters fottur fra veien. Turen går på sti i et karakteristisk landskap.

Kultur og historie

Gruvevirksomhet knyttet til ilmenitt har en lang historie i Magma Geopark. De første gruvene ble åpnet i 1785, nær Koldal omtrent 6 km øst for Egersund. Ilmenitt består av både jern og titan, og 3000 tonn malm ble fjernet gjennom 11 år med uttak av jern. På grunn av utfordringer med smelteprosessen, ble gruvevirksomheten avsluttet i 1796.

I 1861 startet ny virksomhet opp i området. Det ble bygget en jernbane for å transportere masse 7 km til kysten. Denne kom ned fra Koldal ytterst i Lædrefjorden gjennom Hålandsdalen. Vogner fylt med malm ble transportert 118 meter ned til havet. De tomme vognene ble trukket tilbake til fjellet med hester. I 1881 ble gruvevirksomheten igjen avsluttet og denne gang for godt.

Geologi

Ilmenitt åren ligger i en trang øst-vest sone nær grensen mellom anortositt og gneiss. Det er omtrent 30 gruver og skjerp langs denne åren, og en av dem er Ankerhus.

Ilmenitt

Ilmenitt er et svart, metallisk mineral som består 50% av jern og 50% titanium-oksid. Titanium oksid er et hvitt pigment. Jernet blir i prosessen hvor det blir skilt fra titanium oksidet, til jernsulfat, da det tilsettes sulfat i denne prosessen. Jernsulfatet blir brukt til vann rensning av kloakk og annet forrurnset vann. Titan-oksidet blir blant annet brukt som et pigment i maling, i plast og papir, men også i kosmetikk som solkrem og makeup, og i medisin. I mat kjenner vi det igjen som E171.

Bildegalleri

Her er Ankerhus og Koldal Gruver

Andre opplevelser i Magma Geopark

Se flere opplevelser i Magma Geopark