UNESCO

Hva er Magma Geopark?

Hva er Magma UNESCO Global Geopark?

Magma UNESCO Global Geopark er et geografisk område med en geologi som er av internasjonal betydning, som er anerkjent av UNESCO og der bærekraftig utvikling spiller en svært viktig rolle. Magma Geopark er del av et nettverk som består av mer enn 140 UNESCO Globale Geoparker i 40 ulike land og på 5 kontinenter, og representanter fra disse møtes jevnlig. Selv om bakgrunnen for en geopark er geologi handler geoparker først og fremst om mennesker – både lokale og tilreisende, som er interesserte i å utforske, oppleve og dele de uendelige mulighetene innen både natur og kultur i en geopark.

Det er hele 46 geologiske og kulturelle lokasjoner i området som du kan utforske!

 

Hvorfor Magma?

Navnet Magma Geopark referer til opprinnelsen til det aller meste av geologien i dette området, nemlig magma. Hele området har blitt formet av smeltet stein, dypt inne i jorden for omlag 930 millioner år siden! Store deler av denne magmaen krystalliserte seg over lang tid og dannet bergarten anortositt. I internasjonal sammenheng er dette en sjelden bergart, likevel har alle sett den – det er fordi at de lyse delene på månen består av nettopp anortositt!

Magma Geopark focuses on five key areas:

Adventure – guided tours (hiking, cycling, climbing)

Creativity/ Innovation – projects like virtual reality (GeoVR) exhibition, app and more

Culture – local food (GEOfood) and local products (GEOcraft)

Sustainability – cycling routes (GEObike), wholistic approach (‘Leave nothing but footprints’)

Enlightenment – educating on geological hazards, climate change and other relevant topics.

How to get there

Magma Geopark has its office in Egersund, Elvegata 23 (one-hour trip from Stavanger by train). Most of the sites you can visit on your own. If you would like to get more out of the tours, book a professional guide from Magma Geopark. In addition to hiking, we also arrange cycling, climbing and fishing tours – check out the offers on our booking system.

Why choose a guided tour?

•  You get a chance to explore the unique landscape recognized by UNESCO and visit some of the locations you had no idea existed here;

• We offer meaningful activities for soft adventure enthusiasts;

• We offer professional guiding, fun stories and interesting facts about our unique locations;

• We provide you exclusive access to some specific locations (where a guide is required – abandoned mining sites, lighthouse tower and more).