oppdag & opplev

Sykling

Oppdag Magma Geopark med sykkel

Opplev våre unike lokaliteter med sykkel. Du kan leie sykkel hos Egersund turistinformasjon.  De har også el-sykler. 

Book din sykkel – Egersund Turistinformasjonen

Tel 474 88 409

Du kan også få tips til spennende sykkelruter på turistinformasjonen i Egersund. Der får du brosjyrer, kart og andre nødvendige detaljer som trengs for å få en flott opplevelse med sykkel i Magma Geopark.

Ferdige GEObike turer:

 • Egersund – Hellvik
 • Moi – Tonstad
 • Sokndal – Nesvåg (ev. Blåfjell)
 • Vikeså – Ivesdal
 • Egersund – Koldal – Nodland

For å få en full opplevelse kan du booke en av våre geopark guider for en guidet GEObike tur. Ta kontakt på mail: post@magmageopark.no

Retningslinjer for sykling i Magma Geopark

Her kan du sykle:

I utmark

 • du kan sykle etter veier og stier i lavlandet
 • du kan sykle fritt i høyfjellet

Veien, stien eller terrenget du sykler i må tåle slik bruk. Undersøk gjerne om det finnes sykkelkart som viser tilrettelagte sykkelruter for området.

På innmark

 • du kan sykle på veier og stier som fører til utmark

Du kan raste i utmark minst 150 meter fra bebodd hus eller hytte.

Regler for store samlinger av folk i friluft:

Organisert friluftsliv er når grupper med mennesker utøver friluftsliv sammen. For eksempel guidede grupper, turer organisert av lag og foreninger, og ulike arrangementer som f.eks. friluftskonserter. Det er ikke vanlig å betrakte skoleklasser og barnehager på tur som organisert ferdsel.

Ved organisert ferdsel i utmark hvor du regner med at det vil medføre skade eller ulempe for grunneier, bruker, naturen eller andre som utøver friluftsliv (for eksempel ved at det foregår over tid på samme sted), bør du avklare det med grunneier. Å sette opp en skriftlig avtale bidrar til å hindre konflikter.

Friluftsmøte, idrettsstevne (f.eks. skirenn eller orienteringsløp) og liknende sammenkomst som kan medføre nevneverdig skade eller ulempe, kan ikke holdes uten samtykke av eier eller bruker av grunn hvor avsperring foretas, samling, start eller innkomst finner sted eller hvor sammenstimling av folk for øvrig må påreknes.

Løype for skirenn, terrengløp eller liknende må legges slik at skade på skogforynging og ungskog og skade på gjerde så vidt mulig unngås.

Du må få lov av grunneier

 • hvis du skal sette opp en sperring, samle folk, ha start eller innkomst
 • der hvor sammenstimling av folk kan medføre nevneverdig skade eller ulempe

Dette gjelder særlig friluftsmøter, idrettsstevner og liknende.

Syklister i løp og rideklubber kan ikke benytte seg av retten til å sykle og ri på vei og opparbeidet sti i innmark når veien eller stien fører til utmark.

Når du nyter naturen på sykkel, husk å:

 • bruke stier som tåler sykling
 • unngå å sykle på de mest brukte turstiene for ferdsel til fots
 • sykle med en fart som respekterer de andre som bruker samme sti
 • ikke forstyrre vilt og husdyr på beite
 • ta med deg søppelet ditt hjem