Foto: Åse Hestnes

Den Vestlandske hovedvei

Historisk hovedvei, starter i Eigersund

Kultur og historie

Den gamle Vestlandske hovedvei var del av et nettverk av veier som strakk seg fra Christiania (Oslo) til Stavanger. I sin tid var dette den eneste veien i Rogaland som var tilpasset motoriserte kjøretøy. Veien var i bruk i nesten 100 år, men måtte stenges i 1940 da moderne kjøretøy ble for store.

Geologi og natur

Benytter man sykkel eller føttene som fremkomstmiddel på den Vestlandske hovedvei, vil man kunne oppleve det karakteristisk nakne landskapet i Magma Geopark på nært hold. Landskapet her blir ofte kalt “månelandskap”. Det er fordi at anortositten som preger dette landskapet er den samme bergarten som man finner på månen! På en skyfri kveld kan man se dette med det blotte øyet; de mørke delene på månen er basalt og de lyse delene er anortositt.

Anortositt er den dominerende bergarten i Magma Geopark. I global sammenheng er anortositt en svært sjelden bergart, men den er svært vanlig her sør i Rogaland. Anortositten består hovedsakelig av ett mineral, plagioklas, noe som gjør den svært motstandsdyktig. Dette fører igjen til lite erosjon og dermed næringsfattig jord i området. Det er derfor man har et så nakent landskap i store deler av Magma Geopark.

Hvordan komme dit?

Følg RV44 mot Stavanger. Like før Hellvik står skiltet «Vestlandske hovedvei» på høyre hånd. Følg denne veien og parker på oppmerket parkeringsplass.
Tilgjengelighet: Middels hard tur. Merkede løyper.
Varighet: Omtrent 7 km. 2,5 timer hver vei.

Vis hensyn:
Parker på parkeringsplassen, og vis respekt for privat land.
Ta hensyn til dyr langs ruten.
Husk å lukke grinder og porter slik at dyr ikke forsvinner.
Hunder må være i bånd.
Etterlat kun fotspor!

Bildegalleri

Besøk Den Vestlandske hovedvei

Andre opplevelser i Magma Geopark

Se flere opplevelser i Magma Geopark