Foto: Magma Geopark

Blåfjelldalen – gruvehistorie i naturskjønne omgivelser

Blåfjelldalen tilbyr en fin spasertur langs den gamle jernbanetraseen hvor man passerer Ruggesteinen, nedlagte gruver, Brambo og Guddalsvannet.

Ruggesteinen

500 meter etter parkeringsplassen ved Linepollen finnes en stor, bevegelig steinblokk kalt Ruggesteien. Denne steinen veier 74 tonn, men likevel klarer de fleste bevege steinen. Den er Nord-Europas største bevegelige steinbklokk, og i 1923 ble Ruggesteinen den første geologiske fredningen i Norge.

Kulturhistorie

Blåfjell Gruver ble drevet i perioden fra 1863 til 1876. Der er det et 20-talls små og store gruveinnslag. Her ble det utvunnet titanholdig jernmalm. Malmen fra gruven ble skipet ut i Rekefjord. Totalt ble det utvunnet omtrent 80 000 tonn malm fra gruvene. Det ble bygget en jernbanetrasé fra Blåfjell til Rekefjord. Først ble malmen fraktet med hest og kjerre, og senere gikk transporten med damplokomotiv.

Geologi

På grunn av den eksepsjonelle geologien i området har Magma Geopark en fargerik gruvehistorie. I Blåfjell, “Det blå fjellet”, var opptil åtte gruver aktive i løpet av 1800-tallet. Her ser du de gamle gruvene omgitt av pittoresk natur og kulturlandskap. Uttak av ilmenitt fant sted i Blåfjell fra 1863 til 1876, og i alt 90.000 tonn malm ble eksportert i løpet av disse årene.

Mineralet ilmenitt er et viktig råmateriale for produksjon av titandioksid. Titandioxid brukes som et hvitt pigment i maling, plast og papir, men også som en ingrediens i kosmetiske produkter, inkludert solkrem og sminke, samt i medisin og til og med som tilsetningsstoff i noe mat – der det er kjent som E171.

Turmuligheter

Blåfjelldalen har en fin 3,6 km lang, grusdekket gang- og sykkelsti. Dette er en fin og slak tur innover dalen i naturskjønne omgivelser. Den gamle jernbanetraséen passerer den berømte Ruggesteinen, Blåfjell Gruvene, Brambo og Guddalsvannet. Videre tursti er merket til speiderhytta på Lio.

Tilgjengelighet: Lett til middels tur. Skiltet og merket vei. Barnevogn kan brukes helt opp til gruven.

Varighet: 1-3 timer

Bildegalleri

Besøk Blåfjelldalen

Hvordan kommer du dit?
Fra Hauge i Dalane følger du skilt sørover til Linepollen.
Parkering ved badeplassen Linepollen på Indre Åmodt.
Følg merket vei.

Andre opplevelser i Magma Geopark

Se flere opplevelser i Magma Geopark