Foto: Magma Geopark

Storrsheia – Bosetninger fra jernalderen

I utmarka til gårdene Vikeså og Store Svela ligger det seks ødegårder fra jernalderen og mellomalderen.

Kultur og historie

Ei ødegårdsgrind ved Vikeså
I utmarka til gårdene Vikeså og Store Svela ligger det seks ødegårder fra jernalderen og mellomalderen. Det er få steder i Norge, om noen, der det ligger så mange forhistoriske ødegårder innenfor et så lite område som her. Regnet med klokken fra sør heter de Auglend, Storrsheia, Uadal, Lerkebakken, Hadland og Monæ. De ligger mellom 245 moh og 125 moh med Lerkebakken høyest og Auglend lavest.

Når var gårdene bosatte?
Utgravinger på Storrsheia og på Auglend viste at disse to gårdene var bosatte i folkevandringstida, fra midten av 300-tallet til fram mot slutten av 500-tallet e.Kr. Dessuten bodde det folk på Storrsheia også i vikingtida (ca. 800-1050 e.Kr.).
De andre ødegårdene er ikke undersøkte, men det er rimelig å tro at de var bosatte samtidig med Storrsheia og Auglend og at de har vært lagde øde mot slutten av 500-tallet e.Kr.

Storrsheia som laboratorium
Det er ennå uklart hvorfor gårder som dette var etablert ved begynnelse av folkevandringstida. Det har vært gjettet både på tilflytting og på sterk folkeøkning i tida før.
Det er like uklart hvorfor gårdene var fraflyttet mot slutten av 500-tallet. Det har vært gjettet både på omlegging av jordbruksdriftet, utpining av jorda, ufred og pester.
Svarene ligger kanskje gjemt som arkeologiske og naturvitenskapelige spor mellom steinene og i jorda på de seks ødegårdene. Derfor kan vi gjerne kalle ødegårdsområdet rundt Storrsheia et laboratorium for utforskingen av jernalderens gårdshistorie i Norge.

Informasjon fra Arkeologisk Museum i Stavanger

Hvordan komme dit?
Det er to alternative måter å komme til denne lokaliteten:
Fra E39 mot Stavanger, etter å ha kjørt forbi Vikeså og opp i bakken, parker i den første P-plassen på høyre side (ved Storrsheivatnet). Gå langs E39 et par hundre meter mot skogen. Merket sti derfra. Informasjon på P-plassen. Turen tar ca 30 min en vei.
Fra Vikeså: parker ved skolen på Vikeså og gå mot Skjævelandsvegen og videre opp i bakken (Buberget). Følg grusveien videre mot Storrsheivatnet. Deretter følg stien langs innsjøen. Merket sti derfra. Tur/retur ca 3 timer.

Du kan også ta sykkeltur fra Egersund med el-sykkel – det tar ca 4-5 timer begge veier.

Vis hensyn:
Parker på parkeringsplassen, og vis respekt for privat land.
Etterlat kun fotspor!

Bildegalleri

Andre opplevelser i Magma Geopark

Se flere opplevelser i Magma Geopark