Foto: Magma Geopark

Bygdeborg, Borgaråsen

Borganlegg i Eigersund, middels tur

Kultur og historie

Det er nesten 400 bygdeborger i Norge, og du finner den største konsentrasjonen av disse fortene i Rogaland fylke. Man tror at bygdeborger er naturlige forsvarsverk, der mennesker tok i bruk vanskelig tilgjengelige fjell og høydedrag i landskapet for å forsvare seg selv mot angripere og inntrengere. Bygdeborgene i Magma Geopark dateres tilbake til folkevandringstiden og eldre jernalder (0-600 år e. kr.). Man finner lite artefakter i disse fortene, men biter av keramikk og bein etter dyr er ganske vanlige funn. I flere bygdeborger ser man også tydelige rester etter steinmurer og menneskenes forsøk på å øke sikkerheten i fortene sine.

En av bygdeborgene i Magma Geopark kalles Borgaråsen. I dette gamle forsvarsverket er det rester av steinmurer som er datert til omkring år 0. Fortet ved Borgaråsen var trolig i bruk frem til og med vikingtiden.

Hvordan komme dit?

Borgaråsen: Følg E39 mot Mysing.

Tilgjengelighet: middels hard tur

Varighet: en halvtime

Vis hensyn:

Parker på parkeringsplassen, og vis respekt for privat land.
Ta hensyn til dyr langs ruten.
Husk å lukke grinder og porter slik at dyr ikke forsvinner.
Hunder må være i bånd.
Etterlat kun fotspor!

Besøk Bygdeborg, Borgaråsen

Andre opplevelser i Magma Geopark

Se flere opplevelser i Magma Geopark