Opplev Ra-morenen og flotte kulturminner i Austdalen

Vakre Austdalen går parallelt med Ørsdalen i et landskap dominert av bergarten gneis. Her kan den landstrakte Ra-morenen oppleves sammen med flotte kulturminner.

Austdalen starter like etter at du kommer ut i Ørsdalen fra tunnelen, og strekker seg mot nordøst. Rett etter tunnelen går det en vakker turløype som ender opp i Bjordal innerst i Ørsdalen. Det er en flott, men ganske krevende tur som tar 5-6 timer. Det er også mulig å starte fra Bjordal og gå motsatt vei. På Kvitlen ligger en DNT turisthytte, som er et fint sted for overnatting.

Austdalen er den beste plassen å observere Ra-morenen i Magma Geopark. Ra-morenen kan følges tvers over hele Sør-Norge og Skandinavia, og blokkerer den østlige delen av Laugarvatnet. Her stod isen stille lenge, og morenemassene hopet seg dermed opp. Ra kommer av gammelnorsk og betyr grusrygg.

Dersom dere har to biler, er det et godt tips å sette den ene bilen i Bjordal. Det er nemlig et godt stykke å gå fra Bjordal og tilbake til startpunktet for turen.

Geologi og Natur

Frem til for 10 000 år siden var mesteparten av Norge dekket av flere kilometer tykk is. Isbreer i bevegelse fungerer som et transportbånd. De frakter løse masser som sand, grus og stein mot fronten av isbreen. Når isen trekker seg tilbake, ligger denne massen igjen og danner endemorener. Mye løst materiale legges igjen dersom isfronten blir stående lenge på et sted, slik som i Austdalen.

Den beste plassen å observere Ra-morenen i Magma Geopark er i Austdalen. Noen steder er den riktignok vanskelig å se, da den er dekket med vegetasjon og andre steder erodert vekk.

Grunnfjellet i Austdalen og området rundt ble dannet for over 1 milliard år siden, og består av en bergart kalt gneis. Da disse gneisene ble dannet, var de en del av en fjellkjede på størrelse med dagens Himalaya. Disse høye fjellene er for lengst blitt erodert vekk, og gneisene vi ser i dag utgjorde røttene til denne fjellkjeden.

Kulturhistorie

I Austdalen finnes steinmurer etter gammel bosetning. Det er en flott oppbygd ferdselsvei og en sætra under Austdalshedleren. Du vil også passere gården Brattebø. På denne gården har det i hvert fall bodd folk siden slutten av 1500-tallet, etter svartedauden, og frem til 1923. Det var tungvint å frakte varer fra Brattebø, og alt ble kjørt med hest og vogn til Laugarvatnet. Det gikk fortere å ro, så hesten måtte gå langs vannet. På den andre siden møttes de for å frakte varene videre ned til Ørsdalsvatnet.

Bildegalleri

Her er Austdalen

Andre opplevelser i Magma Geopark

Se flere opplevelser i Magma Geopark