Foto: Magma Geopark

Solbjørgnipa

Bosetninger fra jernalder i Bjerkreim. Middels tur, 3 timer

Geologi og natur

Solbjørgnipa er nær bunnen av den lagdelte Bjerkreim- Sokndal intrusjonen. Gneisene som disse fjellene består av er veldig motstandsdyktige og former et høyt landskap, inkludert fjelltoppen Solbjørgnipa. Disse gneisene er mer enn en milliard år gamle og ble dannet i bunnen av en urgammel fjellkjede som har erodert bort for lenge siden.

Kultur og historie

På Solbjørgnipa finner du restene av gårdsbygninger, gravplasser og fangstfeller. Disse restene er regnet som noen av de mest verdifulle funnene fra jernalderen i Rogaland, og er datert til 200-550 e. kr. Man kan her finne informasjon om det typiske familielivet og de kulturelle vaner for både liv og død. Gårdsbygningene på Bue kan anses å være et typisk eksempel på en jernaldergård, selv om størrelsen på stedet er imponerende. I tillegg til flere store runde høyder representerer den rektangulære høyden et uvanlig gravsted. Den noe forstyrrede korte enden av den rektangulære hagen avslører hvordan den ble bygget ved hjelp av en jevn rekke steiner plassert på deres sider. Den lange høyden er konstruert som en ås som strekker seg fra platået med tilgang fra nord og må ha krevd mye arbeid.

Restene av et hus er synlige som lave, litt ujevne steinrekker rett bak den rektangulære høyden. Husene ble brukt av både mennesker og dyr, og restene av steinvegger nedover marken indikerer at dyr ble ført gjennom tilstøtende felt til et beiteområde lenger sør.

I skråning opp fra Kløgetvedt er det to feller som ligger plassert ideelt i forhold til terrenget. De ligger i en bratt skråning like over toppen, ved en bred gresskledd bakke. Den største fellen er godt bevart med steiner som er synlige langs kanten, mens den minste har kollapset. Arkeologiske utgravninger i Setesdal viser at fem av seks daterte dyrefeller ble bygget i jernalderen og i tidlig middelalder. Fangstdyr anses å ha vært en supplerende matkilde for landbruksbaserte samfunn.

Hvordan komme dit?

Følg skilt til Kløgetvedtunet fra E39. Parkering 300 meter øst for Kløgetvedtunet.
Tilgjengelighet: Middels utfordrende tur. Merkede løyper.
Varighet: 3 timer

Vis hensyn:
Parker på parkeringsplassen, og vis respekt for privat land.
Ta hensyn til dyr langs ruten.
Husk å lukke grinder og porter slik at dyr ikke forsvinner.
Hunder må være i bånd.
Etterlat kun fotspor!

Bildegalleri

Andre opplevelser i Magma Geopark

Se flere opplevelser i Magma Geopark