Foto: Magma Geopark

Kjørsfjell

Regional geologi og tur i Flekkefjord

Geologi og natur

Man beveger seg i et svært varierende landskap når man går turen fra Itland til Kjørsfjellet. I løpet av turen er man innom tett lauvskog, gammel kulturskog og åpne, nakne fjelltopper. Det er et rikt dyre- og fugleliv i området, og man kan være heldig og treffe på både storfugl og rådyr langs stien. Tar man turen over Store Håland går man gjennom områder med tette bregner, flotte bekker og mye bærlyng.

Berggrunnen i området er unik og variert. Når man nærmer seg Kjørsfjell ser man stadig tydeligere den særpregede anortositten. Landskapet består av nedslitte, nakne koller, og går bratt ned i Nordsjøen. I dalene ligger mye rester etter erosjon, og det er derfor fruktbart og grønt i disse områdene. Man finner også mange flyttblokker som består av bergarter som ikke naturlig hører hjemme i dette området. Disse har blitt fraktet hit av isen under siste istid, for ca. 10 000 år siden. I enkelte områder ser man tydelig krystallisering av ulike mineraler. Disse gir flotte fargespill i berggrunnen.

Området har tydelige spor etter gammel bebyggelse og husdyrdrift. Man ser rester etter hus og flotte steingjerder. Det er også godt brukte dyretråkk i området.

Kultur og historie

Dette området er spesielt beskyttet av Miljøverndepartementet, og er klassifisert som Landskapsvernområde. Dette stiller særlig høye krav til vern og forsiktig tilrettelegging. Både på Store Håland og Lille Håland finner man rester av hus og driftsbygninger. Det er særlig kyr man har drevet med i dette området, men på grunn av nærheten til havet har fiske og fangst vært en naturlig matauk.

Man har fortsatt kyr på beite i området mellom Itland og Lille Håland. Her ser man det unike kystkulturlandskapet tydelig.

Hvordan komme dit?

Fra Flekkefjord: Følg Fv. 44 mot Sokndal. Ta av mot Hidra (Fv. 469), og følg deretter skilting til Itland. Parkeringsplass.

Fra Egersund: Kjør enten via E39 og Flekkefjord eller følg Fv. 44 via Sokndal, Jøssingfjord og Åna Sira mot Flekkefjord. Ta av mot Hidra (Fv. 469), og følg deretter skilting til Itland. Parkeringsplass.

Tilgjengelighet: Moderat fottur. Godt merket sti via Lille Håland (blå merker). Ca. 5,3 km tur/retur.

Varighet: 2-3 timer.

Vis respekt:

Parker på oppmerket parkeringsplass, og respekter privat land.
Vis hensyn for husdyr på beite langs ruten.
Lukk grinder!
Hunder må være i bånd, og bør ikke tas med på denne turen i sommerhalvåret på grunn av kyr på beite.
Etterlat kun fotspor!

Bildegalleri

Andre opplevelser i Magma Geopark

Se flere opplevelser i Magma Geopark