Foto: Magma Geopark

Storeknuten – en geologisk skatt med utsikt

Storeknuten med sine horisontale og lett synlige lag av ulike bergarter er et unikt geologisk klenodium. Den er dessuten et flott og tilgjengelig turmål med utsikt i alle retninger.

Stien starter ved parkeringsplassen og første del av turen går gjennom gammel granskog. Trærne er helt dekket av grønn mose og det gir et mystisk og trolsk inntrykk. Etter hvert kommer du ut av skogen og inn på beiteområder. Ganske snart vil du få øye på Storeknuten. Selve oppstigningen på Storeknuten er bratt, men overkommelig for de fleste. På toppen av Storeknuten er utsikten fantastisk. De frodige områdene rundt Storeknuten utgjør en tydelig kontrast til det karrige månelandskapet (bergarten anortositt) som du ser mot kysten. Du står nå på et av de mest verdifulle geologiske stedene i Magma Geopark!

Geologi

For omtrent én milliard år siden, var området ved Storeknuten en del av et magmakammer 20 km under jordens overflate. På denne tiden oppstod det et helt spesielt fenomen. Flytende stein (magma) strømmet opp fra jordas indre og trengte seg inn i eksisterende bergarter. Magmaen kjølte seg ned, og mineralene i magmaen krystalliserte seg på ulike tidspunkt, noe som førte til en lagdelt organisering av mineralene. Resultatet er det som på fagspråket kalles en lagdelt intrusjon. Mektige krefter har i ettertid rotert og løftet disse lagene som nå ligger horisontalt som en fjelltopp.

Landskapet har blitt eksponert for erosjon over millioner av år, som er årsaken til at vi kan se den lagdelte intrusjonen oppe i dagen. På Storeknuten kan du faktisk se den største lagdelte intrusjonen i Vest-Europa, som på denne måten er et unikt geologisk klenodium.

Stien til Storeknuten går gjennom velutviklede lag av bergarter som tilhører Bjerkreim-Sokndal intrusjonen. Nederst på Storeknuten kan du se et lag som er helt dekket av mose og vegetasjon. Dette laget består av en bergart som inneholder mye næringsstoffer og som danner gode vekstforhold. Over det grønne området finner du et lag bestående av en svært næringsfattig bergart som forvitrer sakte og som gir dårlige vekstforhold – altså ingen vegetasjon. Overgangen til det næringsfattige laget viser hvor ny magma strømmet inn da den lagdelte intrusjonen ble dannet.

De næringsrike bergartene i den lagdelte intrusjonen gjødsler jordsmonnet, og området rundt Storeknuten er derfor et av de beste jordbruksområdene i Magma Geopark.

Fra toppen av Storeknuten har du en fantastisk utsikt over landskapet, og kan virkelig få en følelse av størrelsen på dette gamle magmakammeret som strekker seg rundt 40 km fra Sokndal i sørøst til Bjerkreim i nordvest.

Kultur og historie

På Storeknuten er det rester etter en gammel bygdeborg fra folkevandringstiden. Toppen er vanskelig tilgjengelig fra alle sider bortsett fra nord-øst. I nord-øst kan du derfor se rester etter murer bygget av store steiner. Bygdeborger er naturlige forsvarsverk, og en viktig del av kulturarven i Magma Geopark.

Hvordan komme dit?

Fra Egersund følger du E39 mot Helleland. Der svinger du av og kjører sør på FV32 mot Eia. Følg den smale, svingete veien opp og ta av mot Drange. Etter noen 100 meter flater veien ut og du ser parkeringsplassen på høyre side. Stien starter fra parkeringsplassen og er godt merket.

Tilgjengelighet: Middels vanskelig tur.
Varighet: 1-3 timer.

Vis hensyn:

  • Parker på parkeringsplassen, og vis respekt for privat land.
  • Ta hensyn til dyr langs ruten.
  • Husk å lukke grinder og porter slik at dyr ikke forsvinner.
  • Hunder må være i bånd.
  • Etterlat kun fotspor!

Bildegalleri

Andre opplevelser i Magma Geopark

Se flere opplevelser i Magma Geopark