Foto: Gjermund Kolltveit

Syngesteinen i Helleren

Syngesteinen ligger i skogkanten ovenfor gården Hellerstunet i Helleren i Lund kommune, ved kommunegrensen til Egersund. Syngesteinen ligger like ved den karakteristiske steinformasjonen Helleren som er et fredet kulturminne. Arkeologiske undersøkelser viser bosetting og menneskelig aktivitet gjennom 10 000 år, tilbake til eldre steinalder.

Syngesteinen, som ligger i blokkmark, måler ca. 4 x 2 x 1 meter. Volumet er følgelig rundt 8 m3. Den er flat, nærmest som ei helle, på toppen, og lener seg med landskapet i den nordvendte skråningen. Ingen slagmerker er synlige, men overflaten er litt preget av forvitring, så eventuelle merker kan ha blitt borte. Klangen fremkommer ved at en slår med en liten stein. Klangen er metallisk og klar, med en tonehøyde på mellom F# og G. Klangen er best i endene, i en spiss mot nord og enden på den andre siden. Vibrasjonen høres og føles godt i motsatt ende av der man slår, så det er tydelig at hele blokka blir satt i vibrasjon.

Kultur og tradisjon

Det er ikke bevart sagn eller spesielle historier knyttet til steinen, men folk i området har visst om den. Grunneier sier at da de bosatte seg på gården hørte de eldre folk fortelle om syngesteinen og at skolen gikk på skoletur dit. Etter at ei eldre dame fortalte at hun pleide å leke på steinen som barn, klarte de å lokalisere steinen. På midten av 1800 tallet var Helleren et klyngetun. Det er grunn til å tro at syngesteienen var et kjent fenomen, da undersøkelser viser bosetting her i årtider og historier fra 1800 tallet forteller om skysstasjon, to landhandlere og stor aktivitet. Syngesteinen ligger i kort avstand til den karakteristiske Helleren, og gamlefjose som er den eneste bygningen som er igjen av klyngetunet.

Veibeskrivelse

Når du kommer E-39 ligger Helleren i Lund kommune, like ved kommunegrensen mot Egersund. Kommer du nordfra er det 11 km fra Krossmoen. Når du kommer til kommuneskiltet svinger du til høyre opp Hellerenveien, venstre når du kommer sørfra. Hellerenveien er opprinnelig Vestlandske hovedveg, åpnet 1843 – 44. Denne vegen var også i perioder E-18. Like ved E-39 er det mulig for parkering. Kjører du opp Hellerenvegen, er det en privat parkeringsplass for Hellerstunet på venstre side. Det er laget vei fra Hellerstunet og opp til syngesteinen, som ligger på høyre side av Hellerenveien.

Bildegalleri

Her er Syngesteinen i Helleren

Andre opplevelser i Magma Geopark

Se flere opplevelser i Magma Geopark