Foto: Magma Geopark

Tellnes gruver

Dagbrudd i Sokndal

Geologi og natur

I Tellnes få man oppleve verdens største ilmenitt-noritt intrusjon, og da den er økonomisk drivverdig kalles den en malm. Malm-intrusjonen inneholder fortsatt, etter nesten 60 års drift, mer enn 300 millioner tonn malm og det foreligger planer for mer enn 60 års videre drift. Malmen heller svakt nedover mot øst. Bruddet er ca 2 km langt, 1 km bredt og 200 meter dypt. Nederste palle er ca på kote 40. Gjennom bruddet og malmen går det to basalt-ganger som er ca 300 millioner år yngre enn malmen (datert ca 618 mill. år), som krystalliserte for ca 920 millioner år siden. De tre mineralene ilmenitt, ortopyroksen og plagioklas utgjør det aller meste av ilmenitt noritt malmen med ca 1/3 hver. Det vil si at ved optimal produksjon vil man få ca. 1 million tonn ilmenitt produkt dersom man tipper i overkant av 3 millioner tonn malm i grovknuseren. Side-bergarten på begge sider av malmen er anortositt. Anortositten som i all hovedsak består av mineralet plagioklas, krystalliserte ca 10 millioner år før malmen intruderte den. Dette skjedde på ca. 20 kilometers dyp under avslutningen av den Svekonorvegiske orogenesen.

Kultur og historie

Titania sin historie går helt tilbake til 1902 da selskapet ble dannet som et utviklingsselskap som skulle se på malmforekomstene i området. Det ble tatt malm fra bl.a. Blåfjell (lokalitet 37) og Laksedal og sendt til prøve-smelting forskjellige steder. I 1916 startet byggingen av verket på Sandbekk og et par år senere gikk den første båtlasten med ilmenitt fra Jøssingfjord. Ferdig utredet ilmenitt gikk i vagger over heia fra Sandbekk til Jøssingfjord. Biprodukter som kisel og magnetitt gikk med elektrisk tog til Rekefjord for utskipning der. Produksjonen på Sandbekk varte helt fram til 1965, og på det meste jobbet opp mot 450 mann i de forskjellige produksjons-trinnene med å utrede malmen i Sandbekk. Sandbekk ble drevet som gruve og det er flere 10-talls kilometer med gruveganger i fjellet under Sandbekk.

I 1960 startet Titania opp på Tellnes i et åpent brudd. Produksjonen tok seg rolig opp og på det meste er det blitt flyttet mer enn 13 millioner tonn stein i året på Tellnes, hvorav dette nesten 3 millioner tonn med malm. På det meste har det jobbet opp mot 300 mann på Tellnes i et mannsdominert arbeidsmiljø, men det har med årene kommet flere og flere kvinner inn i arbeidsstokken. Dimensjonene på Tellnes er imponerende med det enorme bruddet og de store maskinene. Dumperne kan ta opp mot 180 tonn på et lass og lastemaskinen kan laste opp mot 30 tonn i en skuffe.

Litt om bærekraftig gruvedrift

Gruvedrift har gjennom historien vært kilde til konflikter. På den ene siden trenger vi mineraler og stein i industrien til å produsere produkter vi er avhengige av og å bygge veier og infrastruktur, mens på den annen side så har gruvedrift mange steder laget store miljømessige problemer. Nesten 40% av all næringsvirksomhet i verden er avhengig av ressurser vi får fra jorden. Gruvedrift vil aldri bli helt bærekraftig, men bruk av avgangsmasse og deponerte masser til forskjellige formål og med økt gjenbruk, kan bedriften gjennom positiv utvikling gjennom noen år bli tilnærmet bærekraftig.

Hvordan komme dit?

Parkering: Kun mulig med tilgang ved booket tur i buss med kvalifisert guide.

Tilgjengelighet: 1 time med bil eller buss fra Egersund og Flekkefjord. Lett tur hvor man kun beveger seg ut og inn av bussen.

Varighet: Selve besøket tar 1 – 1,5 time med buss tur til utsiktspunktet over bruddet og ned Hommedal (knuser bygget, floteringsbygget og laboratoriet) og ut til avgangen.

Bildegalleri

Her er Tellnes

Andre opplevelser i Magma Geopark

Se flere opplevelser i Magma Geopark