Magma Geopark

Active projects NO, Nyheter

Gloppedalsura prosjektet fra Miljødirektoratet


Gloppedalsura prosjektet fra Miljødirektoratet

En av våre lokasjoner, Gloppedalsura, er i ferd med å gro igjen. Sammen med positive grunneiere og kommuner (Bjerkreim og Gjesdal) har Magma Geopark fått tilskudd fra Miljødirektoratet til skoging og til å utvikle Gloppedalsura til glede for både lokalbefolkning og turister. Etter at ura er ryddet for vegetasjon vil vi sette naturens egne gartnere, såkalte cyper geiter inn i arbeidet med å holde vegetasjonen i sjakk. Et stinett bli opparbeidet slik at besøkende på en trygg både kan ta seg inn i denne spektakulære ura og slik at noen av kommandopostene og kanonstillingene fra 2. verdenskrig blir tilgjengelige.

Publisert

28/03/2022