Magma Geopark

Nyheter

RURITAGE webinar – Lokal mat i Magma Geopark


RURITAGE webinar – Lokal mat i Magma Geopark

Lokal mat og gastronomi blir til gjennom gode rutiner i landbruket, vårt spesielle landskap og våre lokale historier og tradisjoner. Dvs. vår kultur- og naturarv er viktige drivere når det gjelder og forbedre de økonomiske og de miljømessige forutsetninger innen bærekraftig #turisme og landbruk

I neste RURITAGE webinar vil noen av våre Ruritage partnere (Magma Geopark) dele sine erfaringer, når det kommer til det å arbeide med mat og gastronomi på landsbygda.

RURITAGE-webinarer tilgjengelig her: https://www.ruritage.eu/resources/webinars/

 

Publisert

26/02/2021