UNESCO

Global Geoparks Network

Global Geoparks Network

Det er obligatorisk for alle UNESCO Global Geoparks å være medlem i Global Geoparks Network. Dette er en non-profit organisasjon med en årlig medlemsavgift. GGN ble grunnlagt i 2004 og er et dynamisk nettverk hvor medlemmene er forpliktet til å samarbeide, utveksle ideer om beste praksis og delta i felles prosjekter for å øke kvalitetsstandardene for alle produkter og generell praksis i en UNESCO Global Geopark.

Mens GGN som helhet kommer sammen hvert annet år, fungerer den gjennom drift av regionale nettverk, for eksempel European Geoparks Network, som møtes to ganger i året for å utvikle og fremme felles aktiviteter. GGN utvides stadig, og henter kontinuerlig inn ny kompetanse og kunnskap fra alle deler av verden og fra forskjellige kulturer. Det utvikles også stadig nye modeller for best mulig praksis, og man jobber med å fastsette høye kvalitetsstandarder for territorier som integrerer bevaring av geologisk arv i strategier for regional bærekraftig økonomisk utvikling.